MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - Rok 2011
 1. Dostawa środków do utrzymania czystości i art gospod w roku 2011
 2. Usługi sprzatania SP i BS w roku 2011
 3. Usługi ochrony w roku 2011
 4. Budowa parkingu przy Hali Wielofunkcyjnej ul. Boczna 15 w kielcach
 5. Dostawy oleju opałowego do kotłowni w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Kielcach przy ul. Żytniej 1 w roku 2011.
 6. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
 7. Dostawy wody i odprowadzanie ścieków z obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach.
 8. Roboty budowlane uzupełniające do zadania: Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego
 9. Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego.
 10. Przebudowa budynku Hotelu Maraton związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
 11. Usługa ochrony fizycznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012
 12. Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach”
 13. Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
 14. Usługi sprzątania na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012.
 15. Usługi pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kielcach w roku 2012.
 16. Ułożenie kostki brukowej (ciągi piesze) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
 17. Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2012.
 18. Dostawa środków utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych do obiektów sportowych MOSiR w Kielcach w roku 2012
 19. Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
 20. Dostawa środkdo uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2012.