MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Reklama na obiektach

 Zarządzenie Nr 8 /2016

z dnia 1 lutego 2016 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

 

w sprawie ustalenia na 2016 rok cennika powierzchni reklamowych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.


CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

NA OBIEKTACH MOSIR KIELCE (oprócz Hali Legionów ) 

L.p.

Wielkość reklamy

Cena  brutto

za 1m² /miesiąc

1

Baner, ogłoszenie, tablica informacyjna o wielkości do 20 m²

40,00

2

Baner, ogłoszenie, tablica informacyjna o wielkości  od 21 – 50 m²

25,00

3

Baner, ogłoszenie, tablica informacyjna o wielkości od 51 – 100 m²

15,00

4

Baner, ogłoszenie, tablica informacyjna o wielkości powyżej 100 m²

10,00

L.p.

Wielkość reklamy

Cena  brutto 

za 1 szt./dzień

 

1

Baner, ogłoszenie, tablica informacyjna, umieszczona podczas 1 – razowej  imprezy o wielkości do 10 m², którego czas ekspozycji nie przekracza 3 dni (cena za 1 szt.)

 

100,00

 

2

Baner, ogłoszenie, tablica informacyjna, umieszczona podczas 1 – razowej  imprezy o wielkości od 11 - 30 m², którego czas ekspozycji nie przekracza 3 dni (cena za 1 szt.)

 

70,00

3

Baner, ogłoszenie,  tablica informacyjna o wielkości do 10 m², którego czas ekspozycji wynosi powyżej 3 dni (cena za 1 szt.)

 

70,00

4

Baner, ogłoszenie, tablica informacyjna o wielkości do 11-30 m², którego czas ekspozycji wynosi powyżej 3 dni (cena za 1 szt.)

 

50,00

 

CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

NA OBIEKTACH MOSIR KIELCE

obiekt: Hala Legionów 

L.p.

Wielkość reklamy

Cena  brutto za 1m² /miesiąc

1

Opłata  miesięczna  za reklamę wewnątrz budynku

 61,50 /m2

 

2

Opłata za reklamę umieszczoną wewnątrz hali podczas 1 – razowej  imprezy

           615,00 - 1230,00/sztukę

 

 

1.  Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.  Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może  

    w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

3. Cennik powierzchni reklamowych nie dotyczy Hali Legionów przy ul. Drogosza 1
    w Kielcach.