MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
ARCHIWUM - ROK 2018
  1. Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
  2. Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019
  3. Wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy w Hali Legionów przy ul. Drogosza 2 w Kielcach