MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Hala Sportowa - Krakowska
Adres: 25-701 Kielce, ul. Krakowska 72
Tel: (041) 366 00 32,
(041) 346 14 95
Fax: (041) 346 14 95
E-mail:: hala.krakowska@mosir.kielce.pl

Hala sportowa MOSiR usytuowana przy trasie wylotowej Kielce - Kraków (E 77) została oddana do użytku w roku 1985. W obiekcie znajduje się pełno wymiarowe boisko (parkiet) do gry w piłkę ręczną (20 x 40 m) z wybiegami dokoła boiska (1,25 - 1,30 m)

Charakterystyka obiektu:

 • Wysokość hali - 10 m
 • Oświetlenie 1500 "LUX"
 • Tablica świetlna
 • Pomieszczenie dla komentatorów
 • Nagłośnienie
 • Widownia na 900 osób po dwóch stronach boiska
 • Bramki do piłki ręcznej
 • Szatnia dla widzów
 • Pomieszczenia usługowe 3 przebieralnie dla zawodników wraz z natryskami i WC
 • Salka rozgrzewki (14 x 10 m)
 • Gabinety odnowy biologicznej
 • Siłownia
 • Sauna

1. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ

PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 72

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto/

60 minut

   1

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

              140,00

2

Wynajem Hali na zajęcia sportowe – szkoły niepubliczne, uczelnie wyższe – boisko główne

110,00

   3

Treningi i zajęcia dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym  – boisko główne

70,00

4

Mecze dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

250,00

 

5

Treningi  i zajęcia dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym –  mała sala, siłownia.

 

50,00

6

Mała sala, siłownia, sauna – zrzeszone i niezrzeszone grupy seniorskie

70,00

 

7

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody 

a) Ekstraklasa

b) I liga                                                                             

b) II liga

c) III liga                                                                  

 

 

1.400,00/mecz

1.100,00 /mecz

700,00/mecz

400,00/mecz

8

Sparingi –seniorzy  

a) Ekstraklasa

b) I liga                                                                             

b) II liga

c) III liga                                                                   

 

800,00/ mecz

600,00/ mecz

350,00/ mecz

215,00/ mecz

9

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na sparingi, turnieje, spotkania o charakterze religijnym, imprezy studenckie, szkolne, zakładowe itp.

250,00

10

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe - koncerty, recitale, wystawy, targi, giełdy

-  za  pierwszy  dzień

-  za każdy następny dzień

 

 

4.000,00/dzień

2.000,00/dzień

11

Imprezy artystyczne do 3 godzin z nagłośnieniem

- każda następna

2.000,00/ za 3 godz.

150,00 /godz.

12

Wynajęcie sali konferencyjnej/bankietowej.

50,00

 

13

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych.

Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana  poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

 

1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może
w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach udzielić zniżki od ustalonych cen.

 

2. CENNIK WYNAJMU  KAWIARNI

 

 

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto

Wynajem kawiarni na imprezę

400,00/ impreza

Wynajem kawiarni przez firmę na zorganizowanie cateringu, inne

40,00/godz.

120,00/dzień

Wynajem kawiarni na organizację szkolenia, zebrania, inne

40,00/ godz.

120,00/ dzień

 Powrót