MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - rok 2016
  1. Dostawa elementów do naprawy szafy sterującej klimatyzacją strefy mokrej basenu wraz z montażem, kalibracją i uruchomieniem centrali na obiekcie: Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach
  2. Informacje o udzieleniu zamówień w okresie od 01.08.2016 r. - 31.12.2016 r.
  3. Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2
  4. Wykonanie poboru i badanie próbek wody z basenów pływalni MOSIR w Kielcach
  5. Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2017
  6. Informacje o udzieleniu zamówień w okresie od 01.08.2016 r. - 31.12.2016 r.
  7. Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
  8. Informacje o udzieleń zamówienia w okresie od 01.08.2016 r. - 31.12.2016 r.
  9. Wykonanie robót budowlanych, jako zamówienia uzupełniającego w zakresie: prac malarskich, wymiany stolarki, zabudowy meblowej, izolacji przeciwwilgociowej, wymianie posadzki płytkowej z gresu polerowanego, wentylacji szybu windowego w pomieszczeniach stre
  10. Wykonanie murawy z naturalnej nawierzchni trawiastej wzdłuż długich boków boiska przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach