MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - rok 2016
  1. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach wraz z wykonaniem systemu odwodnienia
  2. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018 – zamówienie II częściowe
  3. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017 II PN
  4. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018
  5. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017
  6. Wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
  7. Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2017- zamówienie 3 częściowe.
  8. Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach
  9. Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16, obręb 0023