MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Inne
  1. Usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
  2. Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
  3. Zamówienia uzupełniające- dot. cz. II. zamówienia pn: Roboty budowlane w zakresie przebudowy sanitariatów, szatni, siłowni w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach, Etap I.
  4. Dostawy i dystrybucja gazu ziemnego, dla obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach: Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1
  5. Wykonanie przyłącza gazowego dla obiektu MOSiR Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1
  6. Wykonanie przyłącza gazowego dla obiektu MOSiR Kryta Pływalnia oś. Barwinek 31