MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi
  1. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2021
  2. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2021