MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Plan Postępowań na rok 2020 aktualizacja

Plan Postępowań na rok 2020 aktualizacja 22.07.2020

    Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w roku 2020  -  Aktualizacja wg stanu na dzień 22.07.2020

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843)

Tabela I. Dostawy.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość netto zamówienia

 zł/ euro

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

Aktualizacja

1

Dostawy ekologicznej farby do wyznaczania pola gry (linii) na boiskach piłkarskich z naturalną nawierzchnią trawiastą.

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

28 000,00

 6 558,45

Styczeń

Zakończone

2

Zakup mieszanki nasion niezbędnych do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na boiskach z naturalna nawierzchnią trawiastą.

Dostawa

Zapytanie o cenę

47 000,00

11 008,83

Styczeń

Zakończone

3

Zakup nawozów niezbędnych do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na boiskach z naturalną nawierzchnią trawiastą.

Dostawa

Zapytanie o cenę

73 600,00

17 239,36

Styczeń

Zakończone

4

Dostawy artykułów biurowych, w tym papieru do ksero i drukowania do obiektów MOSiR w roku 2021

Dostawa

Zapytanie o cenę

11 500,00

 2 693,65

Listopad- Grudzień

 

5

Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2021

Dostawa

Przetarg nieograniczony

70 302,00

16 466,87

Listopad

 

6

Dostawa tuszu, tonerów i kartridży  do urządzeń drukujących, kopiujących i faksu do obiektów MOSiR w roku 2021

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

15 000,00

3 513,46

Grudzień

 

7

Dostawa wody mineralnej dla pracowników MOSiR w 2021

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

12 402,00

2 905,04

Listopad

 

8

Dostawę odzieży roboczej dla pracowników MOSiR  w latach: 2021 - 2022

Dostawa

Zapytanie o cenę

53 000,00

12 414,22

Listopad

 

9

Dostawa upominków lub koszulek z logo imprezy dla uczestników imprez biegowych organizowanych przez MOSiR Kielce, pn.: „7 Kielecki Bieg Górski i  „9 Kielecka Dycha”  

Dostawa

Zapytanie o cenę

12 000,00

 2 810,76

 

Marzec-

Kwiecień

Wstrzymane do odwołania*)

10

Wykonanie i dostawa medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku - zamówienie III częściowe:

Cz. I.   na  VII Kielecki Bieg Górski

Cz. II.  na IX  Kielecka Dycha

Cz. III na Ogólnopolskie Zawody Pływackie (listopad 2020r - II edycje )

Dostawa

Zapytanie o cenę

15 300,00

 3 583,72

Marzec-

Kwiecień

Zakończone

11

Maszyna myjąco-szorująca do mycia parkietu

Dostawa

Zapytanie o cenę

12 195,12

2 856,46  

Styczeń

 

Zakończone

12

Zakup i wdrożenie programu kadrowo płacowego

Dostawa

Zapytanie o cenę

48 780,48

11 425,87  

Styczeń

 

Zakończone

13

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

386 150,00

90 448,08  

Czerwiec-

Lipiec

Zakończone

14

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2021

 

Dostawa

Zapytanie                    o cenę

134 875,00

31 591,83  

Listopad-

Grudzień

Vat: 

8% i 23%

zamówienie III częściowe

 

*) w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

 

  Kielce dnia  22.07.2020 r.                             Sporządził: Krzysztof Włodarczyk              Zatwierdził: Zastępca Dyrektora MOSIR: Artur Sabat

 

Tabela II. Usługi.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość netto zamówienia

zł / euro

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

Aktualizacja

1

Usługi bezpośredniej ochrony doraźnej obiektów MOSIR w okresie 11 miesięcy: od 1.02.2020r  do 02.01.2021r

Usługa

Zapytanie o cenę

38 261,00  

8 961,89  

Styczeń

Zakończone

2

Usługi pocztowe ( z wyłączeniem pocztexu i usług kurierskich) w 2020 r.

Usługa

Z wolnej ręki

16 000,00

3 747,68

Styczeń

Zakończone

3

Usługi pomiarów instalacji elektrycznej         w obiektach sportowych MOSiR Kielce

w latach 2020,2021

Usługa

Zapytanie o cenę

28 000,00

6 558,45

 

Czerwiec

Zakończone

4

Wykonanie przeglądów  okresowych obiektów Zamawiającego na podstawie art. 62 ust. 1 Prawo budowlane w latach: 2020, 2021,2022

Usługa

Zapytanie o cenę

64 000,00

14 990,75

Kwiecień

Zakończone

5

Usługi  pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach : Hotelu „Stadion” przy ul. Ściegiennego 8, Hotelu „Maraton” przy ul.  Leszka Drogosza 1 oraz Miejsc noclegowych przy ul. Krakowskiej 72  w Kielcach w roku 2020

Usługa

Z wolnej ręki

19 275,00

4 514,79

Styczeń-

Czerwiec

Dwuetapowe po 6 miesięcy.

I etap - zakończone

6

Świadczenie usługi żywienia uczestników półkolonii w 2020 roku.

 

Usługa

Z wolnej ręki

      29 167,00

        6 831,80

Styczeń-

Czerwiec

 II częściowe

Zakończone

7

Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Usługa

Przetarg nieograniczony

22 786,00

5 337,17

Kwiecień-

maj

Zakończone

8

Monitoring sygnałów ppoż i konserwacja systemu monitorowania w obiektach MOSiR w 2021

Usługa

Z wolnej ręki

8 100,00

1 897,26

Grudzień

 

9

Obsługa prawna MOSiR w 2021 roku

Usługa

Z wolnej ręki

27 600,00

6 464,76

Grudzień

 

10

Przeprowadzenie szkolenia pracowników MOSiR w zakresie uprawnień energetycznych w l: 2021-2022

Usługa

Zapytanie o cenę

29 395,00

6 885,20

Październik

 

11

Usługi w zakresie przeglądów, bieżącej konserwacji  i kontroli pracy kotłowni gazowych, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2021 i 2022 roku.

Usługa

Zapytanie o cenę

34 560,00

8 095,00

Październik-

Listopad

(Zamówienie 7 częściowe

12

Usługi konserwacji  i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych  i wentylacyjnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach  w latach 2021-2022

Usługa

Zapytanie o cenę

46 000,00

10 774,60

Listopad

(Zamówienie 7 częściowe

13

Usługi konserwacji  i przeglądu urządzeń systemów ppoż w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach  w 2021 i 2022 r

Usługa

Zapytanie o cenę

38 084,00

  8 920,43

Wrzesień

(Zamówienie 6 częściowe

14

Najem, czyszczenie i serwisowanie mat pyłochłonnych w obiektach MOSiR w latach:  2021 i 2022

Usługa

Z wolnej ręki

39 970,00

 9 362,19

Październik

 

15

Usługi w zakresie przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych i naprawy sprzętu pożarowego w obiektach MOSiR w  2021 i 2022 r

Usługa

Zapytanie o cenę

11 000,00

 2 576,53

Listopad

 

16

Usługi w zakresie bieżącej konserwacji  i przeglądów: szczelności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w obiektach MOSIR w latach: 2021-2022

Usługa

Zapytanie o cenę

9 000,00

2 108,07

Wrzesień

 

17

Świadczenie wsparcia serwisowego dla Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta
w obiektach: Pływalnia „FOKA,ORKA,

DELFIN, JURAJSKA  

Usługa

Z wolnej ręki

5 000,00

1 171,15

Listopad

 

18

Ochrona fizyczna osób  i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2021

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

357 824,00

83 813,27

 

Październik-Listopad

Zamówienie  udzielane w częściach  (cz.II)                     

19

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2021

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

276 300,00

64 717,87

 

Listopad

Vat: 

8% i 23%

 zamówienie II częściowe

20

Wykonanie dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1”;

 

Usługa

 

Zapytanie o cenę

 

125 000,00

29 278,80

 

Lipiec

 

 

*) w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

  Kielce dnia  22.07.2020 r.                             Sporządził: Krzysztof Włodarczyk              Zatwierdził: Zastępca Dyrektora MOSIR: Artur Sabat


Tabela III. Roboty budowlane.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość netto zamówienia

zł / euro

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

Aktualizacja

1

Wymiana orynnowania na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

16 260,16

  3 808,62

Maj-
Czerwiec

Wstrzymane do odwołania*)

2

Wymiana opraw awaryjnych kierunkowych i piktogramów bezpieczeństwa na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

24 390,24

  5 712,94 

Sierpień

 

3

Wykonanie i montaż płotków śniegowych na dachu Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

12 195,12

2 856,47

Wrzesień


 

4

Zakup wraz z montażem sprzętu do podziału boiska głównego w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe

( poprzednio: Podział boiska głównego w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe)

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

20 325,20

4 760,78

Maj-

Czerwiec

Zmiana nazwy zadania Uchwałą RM w Kielcach

z 23.04.2020r

Zakończone

5

Odtworzenie zużytych składników Hali Sportowej przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

81 300,81

19 043,12   

Czerwiec-

 Lipiec

Zakończone

6

Wykonanie dokumentacji i realizacja przebudowy sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem gniazd kontrolnych kabli sprężających na Krytej Pływalnia "Delfin" przy ul. Krakowskiej 2

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

81 300,81

19 043,12   

 

 

Czerwiec –

Lipiec

Zakończone

7

Modernizacja ścian szczytowych w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

81 300,81

19 043,12  

Marzec

 

Zakończone

8

Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z wykonaniem klimatyzacji w szatni zawodników gości na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

20 325,20  

 4 760,78  

 

Maj

 

Zakończone

9

Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hali Dabrowa przy ul. Warszawskiej 338

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

 8 130,08

1 904,31

Czerwiec

Wstrzymane do odwołania*)

10

Remont ścian Hali Wielofunkcyjnej
przy ul. L. Drogosza 2.

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

8 113,82

1 900,50

Lipiec

 

 

*) w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

  Kielce dnia  22.07.2020 r.                             Sporządził: Krzysztof Włodarczyk                 Zatwierdził: Zastępca Dyrektora MOSIR: Artur Sabat

Plan postępowań na rok 2020 aktualizacja

    Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w roku 2020  -  Aktualizacja wg stanu na dzień 4.05.2020

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843)

Tabela I. Dostawy.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość netto zamówienia

 zł/ euro

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

Aktualizacja

1

Dostawy ekologicznej farby do wyznaczania pola gry (linii) na boiskach piłkarskich z naturalną nawierzchnią trawiastą.

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

28 000,00

 6 558,45

Styczeń

Zakończone

2

Zakup mieszanki nasion niezbędnych do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na boiskach z naturalna nawierzchnią trawiastą.

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

47 000,00

11 008,83

styczeń

Zakończone

3

Zakup nawozów niezbędnych do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na boiskach z naturalną nawierzchnią trawiastą.

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

73 600,00

17 239,36

Styczeń

Zakończone

4

Dostawy artykułów biurowych, w tym papieru do ksero i drukowania do obiektów MOSiR w roku 2021

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

11 500,00

 2 693,65

Listopad- grudzień

 

5

Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2021

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

70 302,00

16 466,87

listopad

 

6

Dostawa tuszu, tonerów i kartridży  do urządzeń drukujących, kopiujących i faksu do obiektów MOSiR w roku 2021

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

15 000,00

3 513,46

grudzień

 

7

Dostawa wody mineralnej dla pracowników MOSiR w 2021

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

12 402,00

2 905,04

listopad

 

8

Dostawę odzieży roboczej dla pracowników MOSiR  w latach: 2021 - 2022

Dostawa

Zapytanie o cenę

53 000,00

12 414,22

 

listopad

 

9

Dostawa upominków lub koszulek z logo imprezy dla uczestników imprez biegowych organizowanych przez MOSiR Kielce, pn.: „7 Kielecki Bieg Górski i  „9 Kielecka Dycha”  

 

Dostawa

Zapytanie o cenę

12 000,00

 2 810,76

 

Marzec

kwiecień

Wstrzymane do odwołania*)

10

Wykonanie i dostawa medali odlewanych dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku - zamówienie III częściowe:

Cz. I.   na  VII Kielecki Bieg Górski

Cz. II.  na IX  Kielecka Dycha

Cz. III na Ogólnopolskie Zawody Pływackie (listopad 2020r - II edycje )

Dostawa

Zapytanie o cenę

15 300,00

 3 583,72

Marzec

kwiecień

Zakończone

11

Maszyna myjąco-szorująca do mycia parkietu

Dostawa

Zapytanie o cenę

12 195,12

2 856,46  

 

Styczeń

 

Zakończone

12

Zakup i wdrożenie programu kadrowo płacowego

Dostawa

Zapytanie o cenę

48 780,48

11 425,87  

Styczeń

 

Zakończone

13

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

386 150,00

90 448,08  

Czerwiec-

lipiec

 

14

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2021

 

Dostawa

Zapytanie                    o cenę

134 875,00

31 591,83  

 

Listopad-

grudzień

Vat: 

8% i 23%

zamówienie III częściowe

 

 

*) w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

 

Kielce dnia  04.05.2020r                   Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938          Zatwierdził: Dyrektor MOSIR: Przemysław Chmiel

 

 

 

 

Tabela II. Usługi.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość netto zamówienia

zł / euro

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

Aktualizacja

1

Usługi bezpośredniej ochrony doraźnej obiektów MOSIR w okresie 11 miesięcy: od 1.02.2020r  do 02.01.2021r

Usługa

Zapytanie o cenę

38 261,00  

8 961,89  

Styczeń

Zakończone

2

Usługi pocztowe ( z wyłączeniem pocztexu i usług kurierskich) w 2020 r.

Usługa

Z wolnej ręki

16 000,00

3 747,68

styczeń

Zakończone

3

Usługi pomiarów instalacji elektrycznej                     w obiektach sportowych MOSiR Kielce

w latach 2020,2021

Usługa

Zapytanie o cenę

28 000,00

6 558,45

 

wrzesień

 

4

Wykonanie przeglądów  okresowych obiektów Zamawiającego na podstawie art. 62 ust. 1 Prawo budowlane w latach: 2020, 2021,2022

Usługa

Zapytanie o cenę

64 000,00

14 990,75

Kwiecień

Zakończone

5

Usługi  pralnicze dla hoteli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach : Hotelu „Stadion” przy ul. Ściegiennego 8, Hotelu „Maraton” przy ul.  Leszka Drogosza 1 oraz Miejsc noclegowych przy ul. Krakowskiej 72  w Kielcach w roku 2020

Usługa

Z wolnej ręki

19 275,00

4 514,79

Styczeń

czerwiec

Dwuetapowe po 6 miesięcy.

I etap - zakończone

6

Świadczenie usługi żywienia uczestników półkolonii w 2020 roku.

Usługa

Z wolnej ręki

      29 167,00

        6 831,80

Styczeń

czerwiec

 II częściowe

Cz. II. wstrzymane do odwołania*)

7

Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Usługa

Przetarg nieograniczony

22 786,00

5 337,17

Kwiecień

maj

Zakończone

8

Monitoring sygnałów ppoż i konserwacja systemu monitorowania w obiektach MOSiR w 2021

Usługa

Z wolnej ręki

8 100,00

1 897,26

Grudzień

 

9

Obsługa prawna MOSiR w 2021 roku

Usługa

Z wolnej ręki

27 600,00

6 464,76

Grudzień

 

10

Przeprowadzenie szkolenia pracowników MOSiR w zakresie uprawnień energetycznych w l: 2021-2022

Usługa

Zapytanie o cenę

29 395,00

6 885,20

Październik

 

11

Usługi w zakresie przeglądów, bieżącej konserwacji                  i kontroli pracy kotłowni gazowych, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kielcach w 2021 i 2022 roku.

Usługa

Zapytanie o cenę

34 560,00

8 095,00

Październik

listopad

(Zamówienie 7 częściowe

12

Usługi konserwacji  i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych  i wentylacyjnych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach  w latach 2021-2022

Usługa

Zapytanie o cenę

46 000,00

10 774,60

listopad

(Zamówienie 7 częściowe

13

Usługi konserwacji  i przeglądu urządzeń systemów ppoż w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach  w 2021 i 2022 r

Usługa

Zapytanie o cenę

38 084,00

  8 920,43

Wrzesień

(Zamówienie 6 częściowe

14

Najem, czyszczenie i serwisowanie mat pyłochłonnych w obiektach MOSiR w latach:  2021 i 2022

Usługa

Z wolnej ręki

39 970,00

 9 362,19

Październik

 

15

Usługi w zakresie przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych i naprawy sprzętu pożarowego w obiektach MOSiR w  2021 i 2022r

Usługa

Zapytanie o cenę

11 000,00

 2 576,53

listopad

 

16

Usługi w zakresie bieżącej konserwacji  i przeglądów: szczelności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w obiektach MOSIR                 w latach: 2021-2022

Usługa

Zapytanie o cenę

9 000,00

2 108,07

Wrzesień

 

17

Świadczenie wsparcia serwisowego dla Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach: Pływalnia „FOKA,ORKA,

DELFIN, JURAJSKA  

Usługa

Z wolnej ręki

5 000,00

1 171,15

listopad

 

18

Ochrona fizyczna osób  i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2021

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

357 824,00

83 813,27

 

Październik

-listopad

Zamówienie  udzielane w częściach

 ( cz. II)                  

19

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2021

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

276 300,00

64 717,87

 

listopad

Vat: 

8% i 23%

 zamówienie II częściowe

*) w związku z sytuacją epidemiologiczną

 

Kielce dnia  04.05.2020r                   Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938          Zatwierdził: Dyrektor MOSIR: Przemysław Chmiel

 

 

 

Tabela III. Roboty budowlane.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość netto zamówienia

zł / euro

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

Aktualizacja

1

Wymiana orynnowania na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

16 260,16

  3 808,62

Maj- czerwiec

Wstrzymane do odwołania*)

2

Wymiana opraw awaryjnych kierunkowych i piktogramów bezpieczeństwa na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

24 390,24

  5 712,94 

 

marzec

Wstrzymane do odwołania*)

3

Wykonanie i montaż płotków śniegowych na dachu Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

12 195,12

2 856,47

kwiecień

Wstrzymane do odwołania*)

4

Zakup wraz z montażem sprzętu do podziału boiska głównego w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe

( poprzednio: Podział boiska głównego w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe)

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

20 325,20

4 760,78

Maj - czerwiec

Zmiana nazwy zadania Uchwałą RM w Kielcach

z 23.04.2020r

5

Odtworzenie zużytych składników Hali Sportowej przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

81 300,81

19 043,12   

Czerwiec-

 lipiec

Wstrzymane do odwołania*)

6

Wykonanie dokumentacji i realizacja przebudowy sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem gniazd kontrolnych kabli sprężających na Krytej Pływalnia "Delfin" przy ul. Krakowskiej 2

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

81 300,81

19 043,12   

 

 

Czerwiec –

lipiec

Zakończone

7

Modernizacja ścian szczytowych w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

81 300,81

19 043,12  

Lipiec

 

Zakończone

8

Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z wykonaniem klimatyzacji w szatni zawodników gości na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

20 325,20  

 4 760,78  

 

Maj-czerwiec

 

9

Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hali Dabrowa przy ul. Warszawskiej 338

Robota budowlana

Zapytanie o cenę

 8 130,08

1 904,31

czerwiec

Wstrzymane do odwołania*)

 

*) w związku z sytuacją epidemiologiczną

Kielce dnia  04.05.2020r                   Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938          Zatwierdził: Dyrektor MOSIR: Przemysław Chmiel

 

Załączniki:

Plan postępowań na rok 2020 aktualizacja pdf
Plan postępowań na rok 2020 aktualizacja pdf

Powrót Stron:  1