MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - Rok 2012
 1. Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów ul. Boczna 15
 2. Dostawa i montaż baterii akumulatorowvch oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego oraz baterii akumulatorowvch awaryjnego zasilania systemów bezpieczeństwa
 3. Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2012r..
 4. Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
 5. Dostawy energii cieplnej do budynku krytej pływalni MOSiR przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach.
 6. Dostawy gazu ziemnego dla obiektów: Krytej Pływalni Delfin ul. Krakowska 2 oraz Stadionu Piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach, zamówienie 2-częściowe
 7. Przebudowa Hali Sportowej ul. Krakowska 72 w Kielcach Etap I
 8. Zamiana czynnika grzewczego wodnego na glikol - dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali Legionów ul. Boczna 15
 9. Dostawa oleju opałowego do kotłowni Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach w 2013r
 10. Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2013.
 11. Usługi przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych oraz przewodów kominowych w obiektach MOSiR w roku 2013
 12. Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
 13. Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.
 14. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2013 roku
 15. Dostawa i instalacja oprogramowania oraz urządzeń rejestrujących ochrony obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach-zamówienie uzupełniające
 16. Usługi pralnicze dla hoteli MOSiR w Kielcach w roku 2013
 17. Usługi sprzątania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2013.