Usługi przeglądu i konserwacji kotłowni gazowych oraz przewodów kominowych w

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Kielce, dnia 13.12.2012 r.

 

ZAPROSZENIE

(do złożenia oferty cenowej)

Działając w trybie art.4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach  zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni, usuwania awarii oraz przeprowadzania kontroli okresowych kotłowni, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2013 roku.

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia  20 grudnia 2012r na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, I p. Sekretariat.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części.

Dopuszcza się składanie ofert na jedną lub więcej części (na każdą oddzielnie).

 

CZĘŚĆ PIERWSZA:

Usługę bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni gazowych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, wyszczególnionych w zestawieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

1.                  Wykonywanie koniecznych napraw oraz wymianę zużytych elementów systemu.

2.                  Przeprowadzanie kontroli okresowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych.

 

Oferty na cz. I. należy sporządzić na formularzu zestawienia ofertowego, stanowiącego  zał. nr 1

 

CZĘŚĆ DRUGA:

Przeprowadzanie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, kontroli okresowej instalacji gazowych, przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, wyszczególnionych w zestawieniu stanowiącym załącznik nr  do zaproszenia.

 

Oferty na cz. II  należy sporządzić na formularzu zestawienia ofertowego, stanowiącego  zał.nr 2 .

 

Oferenci powinni przeprowadzić wizję lokalną w poszczególnych obiektach  w celu rozpoznania zakresu usług.

 

Telefony kontaktowe do przedstawicieli poszczególnych obiektów:

- Hala Legionów Kielce, ul. Boczna 15                              - Dariusz Misiorowski , 662 019080

- Hala Sportowa Kielce, ul. Krakowska 72                                  – Stanisław Perz, 664 027137

- Hala Widowiskowo Sportowa Kielce, ul. Żytnia 1.          – Andrzej Tłuczyński., 664 027138

- Pływalnia DELFIN Kielce, ul. Krakowska 2,                       -  Dariusz Woźniak, 602 470 831

- Pływalnia FOKA, Kielce, Oś. Barwinek 31,                     - Przemysław Chmiel, 784 422 957

- Pływalnia Jurajska, Kielce, ul. Jurajska 7,                                  - Zofia Kubicka, 784 560 289

- Pływalnia MORS, Kielce, ul. Toporowskiego 96,                           - Piotr Janus, 602 687 671

- Pływalnia ORKA, Kielce, ul. Kujawska 18,                             - Marzena Gołda, 602 647 688

- Zespół Obiektów Sportowych, Kielce, ul. Szczecińska 1,      - Andrzej Nańczyk, 604 783565

- Stadion Kusocińskiego, ul. Kusocińskiego-                            Jacek Domoradzki, 608 078888

- Stadion L.A. , hotel Maraton, Kielce, ul. Boczna 15                  - Krzysztof Latos,795 437291

- Stadion Miejski, hotel Stadion, Kielce, ul. Ściegiennego 8 - Jacek Domoradzki , 608 078888

- Stadion Piłkarski, Kielce, ul. Szczepaniaka 29                            –Paweł Wolicki, 795 452457


Załączniki:

  1. Zestawienie ofertowe CZĘŚĆ PIERWSZA
  2. Zestawienie ofertowe CZĘŚĆ DRUGA
  3. 3A) i 3B) Projekt umowy
  4. Opis przedmiotu zamówienia cz. I
  5. Opis przedmiotu zamówienia cz. II
  6. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków wykonania zamówienia 

Załączniki:

zał. nr 1
zał. nr 1

zał. nr 2
zał. nr 2

zał. nr 3a
zał. nr 3a

zał. nr 3b
zał. nr 3b

zał. nr 4
zał. nr 4

zał. 5
zał. 5

zał. nr 6
zał. nr 6

Powrót Stron:  1