MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Praca w MOSiR
  1. Stanowisko: KONSERWATOR/DOZORCA
  2. Stanowisko Urzędnicze: REFERENT Zespół Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338 Kielce

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach zostały wprowadzone nowe zasady przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.

   W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach informuje, że przyjmuje podania oraz curriculum vitae (CV) jedynie w uzasadnionym celu, a wiec tylko wtedy, kiedy jest prowadzona rekrutacja na konkretne stanowisko pracy. Będą to nabory na wolne stanowiska urzędnicze, ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rekrutacja na pozostałe stanowiska pomocnicze i usługi, ogłaszana na stronie MOSiR Kielce.

   W pozostałych przypadkach w/w dokumenty nie będą przyjmowane ani przechowywane.

   Po zatrudnieniu pracownika podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. W przypadku niezatrudnienia, złożone dokumenty będą jeszcze przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach przez okres do 1 roku, w celu wykorzystania do kolejnej rekrutacji na dane stanowisko, jeśli zainteresowana osoba wyrazi na to zgodę oraz nie odbierze swojej dokumentacji związanej z naborem/rekrutacją.