MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - Rok 2014
  1. Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2015 r.