MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
ARCHIWUM - ROK 2018
 1. Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53
 2. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019- III PN na cz. I.
 3. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019 - II PN na cz.I
 4. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2019
 5. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019-zamówienie II częściowe
 6. Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019 – zamówienie III częściowe
 7. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.
 8. II przetarg: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53
 9. Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce
 10. Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach
 11. Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach- zamówienie z wolnej ręki