MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - rok 2015
  1. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach MOSIR Kielce w roku 2015
  2. Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w obiekcie Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach.
  3. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego MOSIR w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 53, w okresie: 15.07.2015 r. do 31.08.2015 r - zamówienie uzupełniające
  4. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach MOSIR w 2015 roku - Zamówienie uzupełniające
  5. Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2016 r. ( zamówienie 2 częściowe)
  6. Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Sportowej ul. Warszawska 338 w 2015 roku - Zamówienie uzupełniające
  7. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016
  8. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów MOSIR: Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 i Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w okresie: 01.09-30.11.2015