MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Stadion Miejski
Adres: 25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 8
Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706
Fax: (041) 334-90-92
E-mail:: stadion@mosir.kielce.pl

Nowy stadion w Kielcach ma pojemność 15.550 miejsc siedzących usytuowanych na dwóch kondygnacjach. Wszystkie trybuny są zadaszone. Na stadionie znajduje się: boisko główne z podgrzewaną płytą o wymiarach 105x68 m, oświetlenie 1411 luksów (norma UEFA), pełne zaplecze dla kibiców, nowoczesne nagłośnienie, monitoring (49 kamer, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, boisko treningowe z nawierzchnią naturalną, odnowa biologiczna, siłownia, obok stadionu hotel, restauracja.

Stadion został wybudowany na miejscu starego stadionu przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich prac związanych z budową stadionu czuwał cały czas Komitet Budowy Stadionu.Budowa stadionu ruszyła zimą 2004 roku, a warszawska firma "ATJ Architekci", która wygrała konkurs opracowała szczegółowy projekt. Stadion został otwarty 1 kwietnia 2006.

Ograniczenia finansowe i usytuowanie wybranego terenu  złożyły się na to, że stadion został wybudowany na dosyć małej jak na stadion piłkarski powierzchni. Przyjęto zasadę prostokątnego układu stadionu z zachowaniem określonej przepisami UEFA i PZPN płaszczyzny boiska piłkarskiego. Wymiary boiska wynoszą 105x68m, a całkowite pole gry z poboczem – 123x83m. Płyta boiska piłkarskiego jest w pełni  podgrzewana systemem glikolowym i zaopatrzona w nowatorski system nawadniania i odwadniania (polegający na wykorzystywaniu wody deszczowej).

Całe boisko z wszystkich stron jest okolone trybunami. Trybuny zostały spiętrzone – poziom górny jest częściowo nadwieszony nad dolnym, dzięki czemu uzyskano wymaganą ilości miejsc na widowni

Na całym obwodzie stadionu widownia jest przekryta lekką konstrukcją stalową, w większej części pokrytą przejrzystym materiałem (wykonanym z poliwęglanu).

Korona stadionu jest otwarta z trzech stron, natomiast od strony zabudowań mieszkalnych (od Alei Legionów) zaprojektowano strukturę akustyczną – ścianę, stanowiącą ekran dźwiękochłonny ograniczający rozprzestrzenianie się hałasu podczas meczów.
Do oświetlenia boiska, ze względu na sąsiedztwo domów mieszkalnych, autorzy zamiast wysokich słupów oświetleniowych zaproponowali oprawy umieszczone na wspornikach nad krawędzią zadaszenia widowni. Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne i mniej ingeruje w otaczają przestrzeń.

3. CENNIK KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGOZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Cennik obowiązujący w okresie od 1 stycznia– 31 marca

 

l.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto/ 60 minut

1.

Trening dla klubów i  stowarzyszeń sportowych, grup niezrzeszonych oraz zakładów pracy.

390,00

2.

Trening przy sztucznym oświetleniu dla klubów i  stowarzyszeń sportowych, grup niezrzeszonych oraz zakładów pracy.

480,00

3.

Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

170,00

4.

Treningi i zajęcia sportowe przy sztucznym dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

240,00

5.

Imprezy rekreacyjne, mecze, turnieje piłki nożnej,

Cena do negocjacji

 

Cennik obowiązujący w okresie od 1 kwietnia – 31 grudnia

 

l.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto/ 60 minut

1.

Trening dla grup seniorskich – kluby stowarzyszenia sportowe, grupy niezrzeszone oraz zakłady pracy.

320,00

2.

Trening przy sztucznym oświetleniu dla grup seniorskich – kluby stowarzyszenia sportowe, grupy niezrzeszone oraz zakłady pracy

390,00

3.

Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

125,00

4.

Treningi i zajęcia sportowe przy sztucznym oświetleniu dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

195,00

5.

Imprezy rekreacyjne, mecze, turnieje piłki nożnej,

Cena do negocjacji

 

 1. Max. ilość osób uczestniczących w zajęciach – 25.

 2. Cena obejmuje wynajem szatni i pryszniców zlokalizowanych w obiekcie przy ul.              Ściegiennego 8.

 3. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może,
w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

Cennik zabiegów agrotechnicznych na boiskach sportowych z murawą naturalną i syntetyczną

4. CENNIK  ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH NA BOISKACH  SPORTOWYCH Z MURAWĄ NATURALNĄ I SYNTETYCZNĄ 

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto
/ 1m² boiska

1.

Aeracja pełnym kołkiem na głębokość do ok.20 cm (kolce do wyboru)  

 

0,60

2.

Aeracja kołkiem pustym (wykorek) wraz z zebraniem wykorków

 

0,90

3.

Piaskowanie (zasypka piaskiem w ilości ok. 30 ton na powierzchni ok. 8000 m2) wraz z zaszczotkowaniem

 

0,70

4.

Nacinanie murawy nożami wertykulacyjnymi

0,35

5.

Rozsiewanie nawozu do 300kg.  (w systemie    krzyżowym)

0,20

6.

Wyczesywanie filcu zgrzebłem wertykulacyjnym wraz z zebraniem filcu

 

0,35

7.

Dosiew wgłębny

0,45

8.

 

Oprysk (odchwaszczanie, nawożenie, odgrzybianie)  (ilością 300 litrów przygotowanej cieczy)

 

0,15

9.

Koszenie kosiarką wrzecionową wraz z wałowaniem (kosiarka ok. 300kg)

 

0,25

10.

Malowanie linii wózkiem profesjonalnym

250,00 za całe boisko

11.

Kilka zabiegów

Do negocjacji

Murawa  syntetyczna

12.

Rozsiewanie granulatu 

0,35

13.

Przeczesywanie granulatu zgrzebłem (rozluźnianie płyty)

0,35

14.

Szczotkowanie granulatu

0,35

 

  1. Zabiegi wykonywane są za pomocą maszyn i urządzeń firmy Widenmann.
  2. Powyższe ceny nie obejmują materiałów, niezbędnych do wykonywania poszczególnych zabiegów (nawozy, nasiona, kołki do aeratora, farby, itd.), oraz kosztów transportu maszyn i urządzeń.

Powrót