MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Pływalnia ORKA
Adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18
Tel: 41 367 67 25
E-mail:: orka@mosir.kielce.pl

 

LIPIEC - NIECZYNNE

(PRZERWA TECHNOLOGICZNA)
Pływalnia znajduje się obok Szkoły Podstawowej Nr 24.

Komunikację pomiędzy budynkiem szkoły a pływalnią rozwiązano za pomocą łącznika umożliwiającego dojście uczniów na basen bez wychodzenia na zewnątrz. Wejście główne zaprojektowano od wschodniej strony budynku, od strony ul. Kujawskiej. Główna strefa ruchu do budynku odbywa się poprzez ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6m,który zapewnia swobodny dojazd samochodami do miejsc postojowych dla klientów pływalni. Przy wejściu do obiektu znajduje się 29 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W strefie wejściowej budynku występuje obniżenie nawierzchni i krawężnika w celu ułatwienia dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a przy wejściu głównym winda umożliwiająca dostęp do kondygnacji, na której znajduje się hala basenowa. Z głównego holu mieszczącego szatnię, bufet i pomieszczenia administracyjne można dotrzeć na trybuny oraz przez kasę wyposażoną w elektroniczny system obsługi klienta, do części szatniowej basenu. Hala basenowa obejmuje dwa baseny – basen sportowy przystosowany także do rozgrywania zawodów, o wym. 25x12,5 metra i mniejszy, rekreacyjno-szkoleniowy o wym. 6x12,5 metra oraz część zapleczową, z szatniami , pomieszczeniami dla ratowników i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Ze względu na zróżnicowanie funkcji każdy z basenów posiada odrębny obieg cyrkulacji i uzdatniania wody. Instalacje uzdatniania wody w obydwu obiegach pracują w ruchu ciągłym. Woda do napełniania instalacji oraz do pokrycia ubytków eksploatacyjnych pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej(jakość wody pitnej).Wprowadzenie uzdatnionej wody do basenów odbywa się za pomocą dysz zainstalowanych w dnie niecek basenowych. Woda przepływając w nieckach pionowo do góry zostanie w całości odprowadzona przez rynny przelewowe do zbiornika przelewowego. Taki sposób cyrkulacji eliminuje powstawanie martwych stref przepływu wody w nieckach i minimalizuje związane z tym zagrożenie bakteriologiczne. Następnie , poprzez wiele procesów technologii uzdatniania (filtracja zgrubna, koagulacja, korekta odczynu pH, promienie UV) woda tuż przed wprowadzeniem do niecek basenowych zostanie poddana ostatecznej dezynfekcji konserwującej przy pomocy podchlorynu sodowego. Zastosowanie naświetlania promieniami UV oprócz silnego działania bakteriobójczego zwiększa skuteczność dezynfekcji chlorem a także zmniejsza zawartość tworzących się szkodliwych dla zdrowia ludzkiego chlorowcopochodnych.

 

Załącznik nr 6

       do Zarządzenia nr 279/ 2023

       Prezydenta  Miasta z dnia 25 lipca  2023

 

 

KRYTE PŁYWALNIE

 

CENNIK WEJŚĆ

 

 BILET

Cena za 60 min./ osobę

 

 

Dopłata po przekroczeniu 60 min co 5 min 1/10 opłaty podstawowej  

CAŁY

20,00 zł

1,80 zł

ULGOWY

15,00 zł

1,50 zł

DZIECI DO LAT 6.

Dziecko wchodzi wyłącznie pod opieką  osoby dorosłej z wykupionym biletem. Nie dotyczy dzieci  uczestniczących w komercyjnych zajęciach nauki  pływania, nurkowania, itp.

1,50

0,15 zł

GRUPOWY (min. 10 osób)

13,00 zł

---

RODZINNY

13,00 zł

1,20 zł

KARTA SENIORA

6,00 zł

0,60 zł

Korzystanie z  jednego toru (max. 6 osób)

95,00 zł

9,50 zł

Bilet instruktorski – dotyczy instruktorów i kursantów nauki pływania.   Instruktor ma obowiązek kupna osobnego biletu dla siebie i osobnego biletu dla każdego kursanta.    

23,00 zł

2,30 zł

 

Dodatkowe usługi             

Kluby i zorganizowane grupy sportowe, biorące udział we współzawodnictwie sportowym  /trening min. 2 razy dziennie/

4,00 zł

-----------

Program nauki pływania dla  Szkół Podstawowych  /U.M. Kielce /

Zgodnie z ustaleniami

Wydziału EKiS U.M. Kielce

Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe  /gr. zorganizowane/

10,00 zł

---

Szkoły Wyższe /gr. zorganizowane/

12,00 zł

---

Wynajem małego basenu /gr.  zorganizowane min. 6 osób/

240,00 zł /godzinę

Wynajem połowy małego basenu /gr.  zorganizowane min. 6 osób/ *

120,00 zł /godzinę

Wynajem basenu na zawody sportowe 

480,00 zł /godzinę

Rehabilitacja w wodzie „Aktywny Senior”

15,00 zł

------

Sauna – opłata za1 minutę naliczana odrębnie poza ceną biletu 

1,00 zł

       

 

Ceny brutto.

Rozliczanie pobytu na basenie - jednorazowo w kasie podczas wyjścia z pływalni. 

 

Bilet ulgowy – uczniowie, studenci, renciści i emeryci, działacze opozycji antykomunistycznej,
za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.

Bilet rodzinny - dotyczy rodzin: rodzice +1 dziecko, rodzice +2 dzieci, których nie obejmuje Karta Dużej Rodziny. Na bilet rodziny mogą wejść wyłącznie oboje rodzice + dzieci.  Nie obowiązuje w przypadku, kiedy na basen przychodzi 1 rodzic z 1 lub 2 dzieci. Obowiązuje od piątku do niedzieli.

 

Olimpijczycy i paraolimpijczycy, którzy podczas Igrzysk Olimpijskich reprezentowali kieleckie kluby sportowe lub urodzili się w Kielcach – wstęp 1,00 zł za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki, wydanego przez PKOL, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących.

Weteran i weteran poszkodowany – wstęp bezpłatny po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Bilet dla opiekuna grupy  – 1 opiekun / 15 osób gratis

Za zgubienie paska - oplata 100 zł.

 

Ulgi dla  osób niepełnosprawnych:

I stopień niepełnosprawności – znaczny – osoba, która przedłoży orzeczenie z tym stopniem, wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu, jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

II stopień niepełnosprawności – umiarkowany – osoba, która przedłoży orzeczenie z tym stopniem, wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   ma prawo do korzystania z basenu po wykupieniu biletu ulgowego.

III stopień niepełnosprawności – lekki – osobie, która przedłoży orzeczenie z tym stopniem wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   nie przysługuje zniżka na zakup biletu ulgowego.

Stopień niepełnosprawności – dzieci do lat 16 – osoba, która przedłoży orzeczenie, wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu. Jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

 

Cennik Karnetów

l.p.

Cena zakupu

Wartość naładowania (gratis %)

1

50 zł

55 zł (10 %)

2

100 zł

115 zł (15 %)

3

300 zł

360 zł (20 %)

4

800 zł

1040 zł (30 %)

 

Opłata jednorazowa za wydanie karnetu:  25 zł.

 

Kursy

 

l.p.

Rodzaj zajęć /zajęcia 45 minut/

Cena 

1

Nauka pływania – przedział wiekowy do lat 18

30,00 zł

2

Nauka pływania –  do lat 18

(drugie dziecko w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

22,00 zł

3

Nauka pływania –  do lat 18

(trzecie dziecko i każde następne w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

20,00 zł

4

Nauka pływania dla dorosłych  (powyżej lat 18)

35,00 zł

5

Nauka pływania dla dzieci do lat 16 ze stopniem niepełnosprawności

bezpłatnie

6

Nauka pływania dla dorosłych  z I stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga opieki przy nauce pływania, opiekun wchodzi do wody nieodpłatnie. 

bezpłatnie

7

Aerobik w wodzie

35,00 zł

8

Gimnastyka korekcyjna w wodzie

15,00 zł

 

1. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Kierownik Pływalni może  wprowadzać akcje promocyjne zmieniające obowiązujący cennik w celu  podniesienia frekwencji oraz przychodów z  basenu.

2. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności marketingowej
i zarobkowej bez zgody Kierownika Pływalni.

3. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Zarządzający obiektem może
w uzasadnionych przypadkach udzielić zniżki od ustalonych cen.

W związku z faktem, iż na krytych pływalniach „Jurajska” i „Mors” nie ma obecnie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, cena dotyczy 45 minut pobytu w niecce basenowej.

*  Wynajem połowy małego basenu /gr. zorganizowane min. 6 osób/ nie dotyczy pływalni „Delfin”.

Załącznik nr 8

do Zarządzenia nr 279/ 2023

Prezydenta  Miasta z dnia 25 lipca  2023

 

CENNIK USŁUG PARKINGOWYCH NA OBIEKTACH MOSIR 

 

 

Lp.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto

 

1

Samochód osobowy                                                 

  - opłata za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

4,00 

 

2

 Bus, autokar                                                  

 -  opłata za pierwszą i każdą następną godzinę

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

8,00

 

3

Parkowanie pojazdu na terenie obiektu – opłata dzienna
(obiekty nie posiadające godzinowego systemu naliczania opłaty parkingowej)

12,00 /dzień

4

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – samochód osobowy

                                                                                           motocykl

150,00

80,00

5

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – samochód osobowy

                                                                                                  motocykl

75,00

40,00

6

Miejsce parkingowe,  abonament tygodniowy – samochód osobowy

                                                                                              motocykl

40,00

20,00

7

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – bus

250,00

8

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – bus

125,00

9

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy –bus

63,00

10

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – autokar

300,00

11

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – autokar

150,00

12

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy – autokar

75,00

 

13

Kaucja za kartę/ brelok/ klucz uprawniający do wjazdu na parking

 ( kaucja jest zwracana po zakończeniu usługi)

 

20,00

 

1. Cennik obowiązuje całą dobę na wszystkich obiektach MOSiR.

2. Parkingi niestrzeżone, monitorowane.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może,
    w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

 

  • FIT SPORT    
  • FIT PROFIT   
  • MULTISPORT
  • MEDICOVER SPORT
  • PZU SPORT

 

HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

MIASTA KIELCE 2661011

GMINY MASŁÓW 2604092

  

UWAGA:

Posiadacz KDR Miasta Kielce może korzystać z wybranej pływalni raz w tygodniu (60 min.) z 50% zniżką od ceny biletu wejściowego na skorzystanie z basenu (dzieci) i 20% zniżką (dorośli). Zajęcia z nauki pływania dla dzieci nie mają ograniczeń w częstotliwości korzystania z ulgi.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego, posiadacz KDR dopłaca różnicę w kasie obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Posiadacz KDR Gminy Masłów może korzystać z pływalni łącznie 2 razy w miesiącu (2 razy po 45 min. - Pływalnia "MORS", "JURAJSKA" lub 60 min. - Pływalnia "DELFIN", "ORKA", "FOKA").

Korzysta wyłącznie z jednego wybranego przez siebie basenu.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego, posiadacz KDR dopłaca różnicę w kasie obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

INFORMACJA / ZAPISY: 

Piotr Karpiński, tel. 507 142 083


NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZ:

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:15 - 19:00


NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH

WTOREK i CZWARTEK W GODZ:

20:30 - 21:15


Załączniki do pobrania:

Obowiązuje limit osób - 40 osób. 

Obowiązuje od 01.10.2023 do 30.06.2024.

W celu weryfikacji prosimy o kontakt, tel. 41 367 67 25


Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
7.00-7.4540 28 40 28 40 40 40 
7.45-8.3040 40 40 40 40 40 40 
8.30-9.1540 30 40 30 33 40 40 
9.15-10.0040 30 40 30 33 40 40 
10.00-10.4540 40 30 30 40 28 40 
10.45-11.3040 40 40 40 40 28 40 
11.30-12.1540 40 40 20 40 22 40 
12.15-13.0040 40 40 40 40 28 40 
13.00-13.4540 40 40 40 40 28 40 
13.45-14.3040 40 40 40 40 26 40 
14.30-15.1540 40 40 40 40 19 40 
15.15-16.0040 40 40 40 40 33 40 
16.00-16.4528 28 28 24 28 33 40 
16.45-17.3033 40 
17.30-18.1540 40 
18.15-19.0028 40 
19.00-19.4540 40 
19.45-20.3012 12 12 40 40 
20.30-21.1540 34 22 34 22 40 40 
21.15-22.0040 40 40 40 40 40 40 

Wymiary małego basenu 12,5 m x 6 m, głębokość: 0,75 m.

Obowiązuje od 01.10.2023 do 30.06.2024.

W celu weryfikacji prosimy o kontakt, tel. 41 367 67 25 w/53.

Rezerwacja basenu w godz. 16:00-19:00 (wrzesień-czerwiec od poniedziałku do piątku)

dla nauki pływania prowadzonej przez MOSiR w Kielcach.

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
7.00-7.4520 20 20 20 20 20 20 
7.45-8.3020 20 20 20 20 20 
8.30-9.1520 20 20 20 20 
9.15-10.0020 20 20 20 20 
10.00-10.4520 20 20 20 20 10 
10.45-11.3020 20 20 20 20 20 
11.30-12.1520 20 20 20 20 20 20 
12.15-13.0020 20 20 20 20 20 20 
13.00-13.4520 20 20 20 20 20 
13.45-14.3020 20 20 20 20 20 20 
14.30-15.1520 20 20 20 20 20 20 
15.15-16.0020 20 20 20 20 20 20 
16.00-16.4520 20 
16.45-17.3020 20 
17.30-18.1520 20 
18.15-19.0010 20 
19.00-19.4520 20 20 20 20 20 20 
19.45-20.3020 20 20 20 20 20 20 
20.30-21.1520 20 20 20 20 20 20 
21.15-22.0020 20 20 20 20 20 20 

Powrót