MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Pływalnia ORKA
Adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18
Tel: 41 367 67 25
E-mail:: orka@mosir.kielce.pl

Pływalnia znajduje się obok Szkoły Podstawowej Nr 24.

Komunikację pomiędzy budynkiem szkoły a pływalnią rozwiązano za pomocą łącznika umożliwiającego dojście uczniów na basen bez wychodzenia na zewnątrz. Wejście główne zaprojektowano od wschodniej strony budynku, od strony ul. Kujawskiej. Główna strefa ruchu do budynku odbywa się poprzez ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6m,który zapewnia swobodny dojazd samochodami do miejsc postojowych dla klientów pływalni. Przy wejściu do obiektu znajduje się 29 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W strefie wejściowej budynku występuje obniżenie nawierzchni i krawężnika w celu ułatwienia dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a przy wejściu głównym winda umożliwiająca dostęp do kondygnacji, na której znajduje się hala basenowa. Z głównego holu mieszczącego szatnię, bufet i pomieszczenia administracyjne można dotrzeć na trybuny oraz przez kasę wyposażoną w elektroniczny system obsługi klienta, do części szatniowej basenu. Hala basenowa obejmuje dwa baseny – basen sportowy przystosowany także do rozgrywania zawodów, o wym. 25x12,5 metra i mniejszy, rekreacyjno-szkoleniowy o wym. 6x12,5 metra oraz część zapleczową, z szatniami , pomieszczeniami dla ratowników i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Ze względu na zróżnicowanie funkcji każdy z basenów posiada odrębny obieg cyrkulacji i uzdatniania wody. Instalacje uzdatniania wody w obydwu obiegach pracują w ruchu ciągłym. Woda do napełniania instalacji oraz do pokrycia ubytków eksploatacyjnych pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej(jakość wody pitnej).Wprowadzenie uzdatnionej wody do basenów odbywa się za pomocą dysz zainstalowanych w dnie niecek basenowych. Woda przepływając w nieckach pionowo do góry zostanie w całości odprowadzona przez rynny przelewowe do zbiornika przelewowego. Taki sposób cyrkulacji eliminuje powstawanie martwych stref przepływu wody w nieckach i minimalizuje związane z tym zagrożenie bakteriologiczne. Następnie , poprzez wiele procesów technologii uzdatniania (filtracja zgrubna, koagulacja, korekta odczynu pH, promienie UV) woda tuż przed wprowadzeniem do niecek basenowych zostanie poddana ostatecznej dezynfekcji konserwującej przy pomocy podchlorynu sodowego. Zastosowanie naświetlania promieniami UV oprócz silnego działania bakteriobójczego zwiększa skuteczność dezynfekcji chlorem a także zmniejsza zawartość tworzących się szkodliwych dla zdrowia ludzkiego chlorowcopochodnych.

 

2. Kryta Pływalnia „ORKA”, Kielce ul. Kujawska 18

         Cennik wejść jednorazowych 

 

BILET

Cena za

60 min./ 1osobę

Dopłata po przekroczeniu 60 min co 5 min 1/10 opłaty podstawowej

NORMALNY

15,00 zł

1,50 zł

ULGOWY

12,00 zł

1,20 zł

GRUPOWY (min. 10 osób)

10,00 zł

---

DZIECI DO LAT 6 (pod opieką osoby dorosłej z wykupionym biletem) 1,00 zł 0,10 zł

RODZINNY

10,00 zł

1,00 zł

KARTA SENIORA

5,00 zł

0,50 zł

Korzystanie z  jednego toru (max. 6 osób)

75,00 zł

7,50 zł

Bilet instruktorski - dotyczy instruktorów i kursantów nauki pływania. Instruktor ma obowiązek zakupu biletu dla siebie i każdego kursanta na zajęciach 17,50 zł 1,75 zł

Dodatkowe usługi             

Kluby i zorganizowane grupy sportowe, biorące udział we współzawodnictwie sportowym  /trening min. 2 razy dziennie/

3,00 zł

-----------

Program nauki pływania dla  Szkół Podstawowych  /U.M. Kielce/

Zgodnie z ustaleniami

Wydziału EKiS U.M. Kielce

Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe  /gr. zorganizowane/

8,00 zł

---

Szkoły Wyższe /gr. zorganizowane/

10,00 zł

---

Wynajem małego basenu /gr.  zorganizowane min. 6 osób/

200,00 zł /godzinę

Wynajem basenu na zawody sportowe 

400,00 zł /godzinę

Wynajem połowy małego basenu /gr. zorganizowane min. 6 osób/ 100,00 zł /godzinę

 

Ceny brutto.

Rozliczanie pobytu na basenie - jednorazowo w kasie podczas wyjścia z pływalni. 

Bilet ulgowy – uczniowie, studenci, renciści i emeryci, działacze opozycji antykomunistycznej,

za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.

Bilet rodzinny - dotyczy rodzin: rodzice +1 dziecko, rodzice +2 dzieci, których nie obejmuje Karta Dużej Rodziny. Na bilet rodziny mogą wejść wyłącznie oboje rodzice + dzieci.  Nie obowiązuje w przypadku, kiedy na basen przychodzi 1 rodzic z 1 lub 2 dzieci. Obowiązuje od piątku do niedzieli.

Olimpijczycy i paraolimpijczycy, którzy podczas Igrzysk Olimpijskich reprezentowali kieleckie kluby sportowe lub urodzili się w Kielcach – wstęp 1,00 zł za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki, wydanego przez PKOL, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących.

Weteran i weteran poszkodowany – wstęp bezpłatny po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Bilet grupowy – opiekun gratis.

Za zgubienie paska - oplata 100 zł.

 

Ulgi dla  osób niepełnosprawnych:

I stopień niepełnosprawności – znaczny – osoba, która przedłoży orzeczenie z tym stopniem, wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu, jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

II stopień niepełnosprawności – umiarkowany – osoba, która przedłoży orzeczenie z tym stopniem, wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   ma prawo do korzystania z basenu po wykupieniu biletu ulgowego.

III stopień niepełnosprawności – lekki – osobie, która przedłoży orzeczenie z tym stopniem wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   nie przysługuje zniżka na zakup biletu ulgowego.

Stopień niepełnosprawności – dzieci do lat 16 – osoba, która przedłoży orzeczenie, wydane przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu. Jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

 

Cennik Karnetów 

l.p.

Cena zakupu

Wartość naładowania (gratis %)

1

50 zł

55 zł (10 %)

2

100 zł

115 zł (15 %)

3

300 zł

360 zł (20 %)

4

800 zł

1040 zł (30 %)

Opłata jednorazowa za wydanie karnetu:  20 zł.

 

Kursy

l.p.

Rodzaj zajęć /zajęcia 45 minut/

Cena

1

Nauka pływania – przedział wiekowy do lat 18

25,00 zł

2

Nauka pływania –  do lat 18

(drugie dziecko w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

18,00 zł

3

Nauka pływania –  do lat 18

(trzecie dziecko i każde następne w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

15,00 zł

4

Nauka pływania dla dorosłych  (powyżej lat 18)

30,00 zł

5

Nauka pływania dla dzieci do lat 16 ze stopniem niepełnosprawności

bezpłatnie 

6

Nauka pływania dla dorosłych  z I stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli osoba niepełnosprawna wymaga opieki przy nauce pływania, opiekun wchodzi do wody nieodpłatnie. 

bezpłatnie

7

Aerobik w wodzie

30,00 zł

8

Gimnastyka korekcyjna w wodzie

12,00 zł

 

1. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Kierownik Pływalni może  wprowadzać akcje promocyjne zmieniające obowiązujący cennik w celu  podniesienia frekwencji oraz przychodów z  basenu.

2. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności marketingowej
i zarobkowej bez zgody Kierownika Pływalni.

3. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Zarządzający obiektem może
w uzasadnionych przypadkach udzielić zniżki od ustalonych cen.

USŁUGI PARKINGOWE  

 

Lp.

Przedmiot usługi

Cena brutto

 

1

    Samochód osobowy                                                 

  - opłata za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

2,00 

 

2

    Bus, autokar                                                 

 -  opłata za pierwszą i każdą następną godzinę

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

2,00

 

3

Parkowanie pojazdu na terenie obiektu – opłata dzienna 
(obiekty nie posiadające godzinowego systemu naliczania opłaty parkingowej)

10,00 zł /dzień

 

4

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – samochód osobowy

                                                                 motocykl

 

120,00

60,00

 

5

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – samochód osobowy

                                                                      motocykl

 

60,00

30,00

 

6

 

Miejsce parkingowe,  abonament tygodniowy – samochód osobowy

                                                                  motocykl

 

30,00

15,00

 

7

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – bus

 

170,00

 

8

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – bus

 

85,00

 

9

 

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy –bus

 

42,50

 

10

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – autokar

 

220,00

 

11

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – autokar

 

110,00

 

12

 

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy – autokar

 

60,00

 

13

Kaucja za kartę/ brelok/ klucz uprawniający do wjazdu na parking

 ( kaucja jest zwracana po zakończeniu usługi)

 

20,00

 

1. Cennik obowiązuje całą dobę na wszystkich obiektach MOSiR.

2. Parkingi niestrzeżone, monitorowane.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może 

   w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

 

  • FIT SPORT    
  • FIT PROFIT   
  • MULTISPORT
  • MEDICOVER SPORT
  • PZU SPORT

 

HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

MIASTA KIELCE 2661011

GMINY MASŁÓW 2604092

  

UWAGA:

Posiadacz KDR Miasta Kielce może korzystać z wybranej pływalni raz w tygodniu (60 min.) z 50% zniżką od ceny biletów wejściowych na skorzystanie z basenu.

Dotyczy korzystania z basenu indywidualnie dla dzieci i dorosłych. Zajęcia z nauki pływania dla dzieci nie mają ograniczeń w częstotliwości korzystania z ulgi.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego, posiadacz KDR dopłaca różnicę w kasie obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Posiadacz KDR Gminy Masłów może korzystać z pływalni łącznie 2 razy w miesiącu (2 razy po 45 min. - Pływalnia "MORS", "JURAJSKA" lub 60 min. - Pływalnia "DELFIN", "ORKA", "FOKA").

Korzysta wyłącznie z jednego wybranego przez siebie basenu.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego, posiadacz KDR dopłaca różnicę w kasie obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

INFORMACJA / ZAPISY: 

Piotr Karpiński, tel. 507 142 083


NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZ:

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:15 - 19:00


NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH

WTOREK i CZWARTEK W GODZ:

19:45:30 - 20:30


Rodzaj zajęć /zajęcia 45 minut/

Cena

Nauka pływania – przedział wiekowy do lat 18

20,00 zł

Nauka pływania –  do lat 18

(drugie dziecko w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

15,00 zł

Nauka pływania –  do lat 18

(trzecie dziecko i każde następne w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

12,00 zł

Nauka pływania dla dorosłych  (powyżej lat 18)/

25,00 zł

Dzieci do lat 16 ze stopniem niepełnosprawności

bezpłatnie 

Aerobik w wodzie

20,00 zł

Gimnastyka korekcyjna w wodzie

10,00 zł

Załączniki do pobrania:

Звертаємо Вашу увагу, що ми не проводимо уроки плавання з інструктором для дітей з України.

Наш великий басейн має глибину від 1,20 до 1,80 метра. Тут можуть купатися діти, які вміють самостійно плавати у воді.

Невеликий басейн має глибину 0,75 метра.

Дітям до шести років - 1 PLN квиток, старше шести років - пільговий квиток, опікуну та дорослому - звичайний квиток.

Необхідні купальник, шапочка для басейну та тапочки.

 

We would like to draw your attention to the fact that we do not conduct swimming lessons with an instructor for children from Ukraine.

Our large pool has a depth of 1,20 to 1,80 meters. Children who can swim in the water can swim here.

A small pool has a depth 0,75 meters.

1 PLN ticket for children under 6 years of age, discounted ticket for children over 6 years of age, regular ticket for guardians and adults.
 

Need a swimsuit, pool hat and slippers.

Obowiązuje limit osób - 40 osób. 

Obowiązuje od 02.11.2022 do 30.06.2023.

W celu weryfikacji prosimy o kontakt, tel. 41 367 67 25


Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
7.00-7.4540 40 40 40 40 40 40 
7.45-8.3040 40 40 40 40 40 40 
8.30-9.1540 25 25 35 40 40 
9.15-10.0027 25 40 25 35 40 40 
10.00-10.4540 40 35 40 40 25 40 
10.45-11.3040 26 20 40 25 40 
11.30-12.1540 40 40 40 40 35 40 
12.15-13.0040 40 40 13 35 40 
13.00-13.4540 25 40 10 35 40 
13.45-14.3040 25 40 40 40 35 40 
14.30-15.1520 40 35 40 
15.15-16.0020 20 25 40 25 40 
16.00-16.4530 30 30 30 30 40 40 
16.45-17.3030 10 30 10 30 40 40 
17.30-18.1530 10 30 10 30 40 40 
18.15-19.0040 40 
19.00-19.4540 40 
19.45-20.3040 40 40 30 40 40 40 
20.30-21.1540 40 40 40 40 40 40 
21.15-22.0040 40 40 40 40 40 40 

Wymiary małego basenu 12,5 m x 6 m, głębokość: 0,75 m.

Obowiązuje od 02.11.2022 do 30.06.2023.

W celu weryfikacji prosimy o kontakt, tel. 41 367 67 25 w/53.

Rezerwacja basenu w godz. 16:00-19:00 (wrzesień-czerwiec od poniedziałku do piątku)

dla nauki pływania prowadzonej przez MOSiR w Kielcach.

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
7.00-7.4520 20 20 20 20 20 20 
7.45-8.3020 20 20 20 20 20 20 
8.30-9.1520 20 20 20 20 20 20 
9.15-10.0020 20 20 20 20 
10.00-10.4520 20 20 10 20 
10.45-11.3020 20 10 20 
11.30-12.1520 20 
12.15-13.0020 20 20 
13.00-13.4520 20 20 
13.45-14.3020 20 20 20 20 
14.30-15.1520 20 20 20 
15.15-16.0020 20 20 20 20 
16.00-16.4520 20 
16.45-17.3020 20 
17.30-18.1520 20 
18.15-19.0020 20 
19.00-19.4510 20 20 20 20 20 20 
19.45-20.3020 20 20 20 20 20 20 
20.30-21.1520 20 20 20 20 20 20 
21.15-22.0020 20 20 20 20 20 20 

Powrót