MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Plan postępowań na rok 2019

Plan postępowań na 2019r

             Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powyżej 30 tys. euro w roku 2019

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986)  

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

1

Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

 

  97 560,97 Netto

120 000,00 Brutto

Kwiecień - maj

 

2

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

 

450 000,00 Netto

553 500,00 Brutto

Czerwiec-

lipiec

 

3

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

720 000,00 Netto

 885 600,00 Brutto

Październik

-listopad

 

zamówienie II częściowe

4

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2020

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

417 360,00 Netto

479 964,00 Brutto

listopad

Vat: 

8% i 23%

 zamówienie II częściowe

5

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2020

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

147 624,00 Netto

181 577,00 Brutto

Listopad-

grudzień

 

zamówienie III częściowe


Kielce dnia  22.02.2019r      

Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938    

Zatwierdził: Dyrektor MOSIR:   Mieczysław Tomala                                                                                                                     

Powrót Stron:  1