Wynajem lokali

WYNAJEM LOKALU GASTRONOMICZNEGO KRYTA PŁYWALNIA "MORS"

OGŁOSZENIE

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

 

ogłasza konkurs ofert na najem

punktu gastronomicznego w budynku Krytej Pływalni

 „Mors” ul. Marszałkowska 96.

Termin składania ofert : 24.08.2018. godz.10.00

Załączniki:

specyfikacja+projekt umowy
specyfikacja+projekt umowy

Powrót Stron:  1