MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Kontakt
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
tel. (41) 367 67 16, 367 67 96
fax (41) 367 69 13