Plan postępowań na rok 2018- AKTUALIZACJA

Plan postępowań na 2018r- AKTUALIZACJA

Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powyżej 30 tys. euro w roku 2018 - aktualizacja

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z  2017r, poz. 1579)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

1

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53”

Robota budowalna

Przetarg nieograniczony

2 032 520,33 netto

2 500 000,00 brutto

Luty

- marzec

Zmiana nazwy zadania uchwałą RM w Kielcach                   z 08.02.2018r

2

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

607 500,00 zł netto

 747 225,00 zł brutto

Październik

-listopad

 

3

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

337 850,00 zł netto

392000,00 zł brutto

listopad

Vat: 

8% i 23%

4

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2018

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

156 1000,00 zł netto

191 000,00 zł brutto

 

Listopad-

grudzień

 

5

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

455 000,00 netto

559 650,00 brutto

Czerwiec-

lipiec

 


Kielce dnia  12.02.2018r    

Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938   

Zatwierdził: dyrektor MOSIR: Mieczysław Tomala 

Powrót Stron:  1