MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi
  1. Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
  2. Usługi bezpośredniej ochrony doraźnej obiektów MOSIR w okresie od 1.02.2020r do 02.01.2021r(11 miesięcy)