Usługi
  1. Wykonanie Poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce
  2. Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.