MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
O nas
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (gminy Kielce) w całości finansowaną z budżetu miasta, której zadaniem jest organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych i oraz zarządzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi. MOSiR realizuje program imprez sportowo-rekreacyjnych. Poniżej przedstawiamy jego główne założenia.

Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR, jest kontynuacją celów i zadań wynikających z programu szkolnego w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego.

Naczelnym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zdrowotnego stylu życia, kreowanie potrzeb i aktywnych postaw wobec osobistej kultury fizycznej.

Kolejne nasze cele to: popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
przeciwdziałanie degradacji zdrowotnej i społecznej wśród dzieci i młodzieży poprzez kreowanie postaw pro zdrowotnych związanych ze sportowym trybem życia i przygotowaniem do uczestnictwa w sporcie w wieku dojrzałym,
promowanie różnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych,
rozwój zainteresowań, nawyków i umiejętności sportowych.

Listę obiektów zarządzanych przez MOSiR prezentujemy w dziale oferta niniejszej witryny, a dane adresowe wszystkich jednostek na stronie kontakt.
 

 Struktura organizacyjna MOSiR Kielce

Struktura Organizacyjna MOSiR Kielce

Biuro MOSiR:
tel. (41) 367 67 16, (41) 367 67 96
fax. (41) 367 69 13
e-mail: sekretariat@mosir.kielce.pl

Dyrekcja:
tel. (41) 367 67 96, (41) 367 67 16,
e-mail: sekretariat@mosir.kielce.pl

Dział Ekonomiczno - Administracyjny
tel. (41) 367 67 16, (41) 367 67 96 

Kadry:
tel. (41) 367 67 16, (41) 367 67 96
e-mail: kadry@mosir.kielce.pl

Inwestycje:
ul. Żytnia 1
tel. (41) 367 67 16, (41) 367 67 96
e-mail: inwestycje@mosir.kielce.pl

Księgowość:
ul. Żytnia 1
tel. (41) 367 67 16, (41) 367 67 96
e-mail: ksiegowosc@mosir.kielce.pl

Dział Zamówień Publicznych:
ul. Żytnia 1
tel. (41) 367 67 16, (41) 367 67 96
e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

BHP
ul. Żytnia 1
tel. (41) 367 67 16, (41) 367 67 96

Dział Organizacji Imprez Sportowych
ul. L. Drogosza 2
tel. (41) 367 67 18, fax (41) 367 69 14
e-mail: marketing@mosir.kielce.pl