MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Hala Sportowa - Warszawska
Adres: ul. Warszawska 338
Tel: (41) 367 68 83
E-mail:: hala.dabrowa@mosir.kielce.pl

Hala sportowa MOSiR usytuowana przy trasie wylotowej Kielce - Warszawa (E7) pomiędzy korytem rzeki Silnicy a ul. Warszawską w dzielnicy Dąbrowa. Została oddana do użytku w roku 2015r. W obiekcie znajduje się pełno wymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną (20 x 40 m) z podłogą syntetyczną TARAFLEX.

 

Charakterystyka obiektu:

 

• Wysokość hali - 11 m

• świetlenie 1500 "LUX"

• Tablica świetlna

• Antresola na 50 osób

•  Bramki do piłki ręcznej

•  Dwa mobilne kosze do gry w koszykówkę

•  Siatka wraz z mocowaniami do siatkówki

•  4 szatnie dla zawodników wraz z natryskami i WC

2. CENNIK KORZYSTANIA Z BOISK PIŁKARSKICH

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto/
60 minut

1

Trening dla grup seniorskich – ekstraklasa – boisko główne

1170,00

2.

Trening dla grup seniorskich – kluby stowarzyszenia sportowe  - boisko główne.

 

415,00

3.

Treningi  i zajęcia dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko boczne.

 

140,00

4.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.– boisko boczne.

 

300,00

5.

Imprezy rekreacyjne, mecze, turnieje piłki nożnej,

Cena do negocjacji

 

1. Max. ilość osób uczestniczących w zajęciach – 25.

2. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może,
w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 279/ 2023

       Prezydenta  Miasta z dnia 25 lipca  2023

 

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH UL. Warszawska 338

 

1. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ 

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto/
60 minut

1

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

 

170,00

2

Zajęcia sportowo – rekreacyjne  – szkoły niepubliczne i uczelnie wyższe.

130,00

3

Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

 

90,00

4

Wynajem hali na spartakiady i zawody sportowe

325,00

5

Mecze dla klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym

260,00

 

6

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody 

a) Ekstraklasa

b) I liga                                                                             

b) II liga

c) III liga                                                                  

 

 

1800,00/mecz

1200,00/mecz

800,00/mecz

400,00/ mecz

 

7

Sparingi –seniorzy  

a) Ekstraklasa

b) I liga                                                                             

b) II liga

c) III liga                                                                   

 

1050,00/mecz

800,00/mecz

460,00/mecz

280,00/ mecz

8

Turnieje sportowe 1 godzina

a/ młodzież

b/seniorzy

 

350,00

420,00

9

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

Bezpłatnie,  po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika. Powrót