MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - rok 2017
  1. Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
  2. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2018r– zamówienie II częściowe
  3. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018
  4. Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018- zamówienie 3 częściowe.
  5. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie: III-XII.2017r– zamówienie II częściowe
  6. Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
  7. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach
  8. Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
  9. Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - NbO
  10. Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach