MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Hala Sportowa
Adres: ul. Ściegiennego 8
Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706
E-mail:: stadion@mosir.kielce.pl

2. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ

 

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto/ 60 minut  

1

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy

180,00

2

Treningi i zajęcia sportowe  dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

90,00

3

Najem mat do sportów walki

90,00

4

Zajęcia sportowo – rekreacyjne – szkoły publiczne, niepubliczne i uczelnie wyższe – boisko główne

150,00

5

Wynajem hali na zawody sportowe: boisko główne

325,00

6

Mecze sportowe  dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

300,00

7

Wynajem hali na cele komercyjne: targi, wystawy itp.:

- jeden dzień

- każdy następny dzień

 

4550,00

3100,00

8

Wynajem sali bankietowej na terenie Stadionu Piłkarskiego

320,00

 

9

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup

weteranów poszkodowanych

Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa   nieskładająca się wyłącznie  z weteranów jest obciążana wg. cennika. 

 

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może, w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

 


Powrót