MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Hala Sportowa
Adres: ul. Ściegiennego 8
Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706
E-mail:: stadion@mosir.kielce.pl

2. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ

 

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena w zł brutto/ 60 minut

1

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy

120,00

2

Treningi i zajęcia sportowe  dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

60,00

3

Najem mat do sportów walki

60,00

4

Zajęcia sportowo – rekreacyjne – szkoły publiczne, niepubliczne i uczelnie wyższe – boisko główne

100,00

5

Wynajem hali na spartakiady sportowe: boisko główne

220,00

6

Mecze sportowe  dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

200,00

7

Wynajem hali na cele komercyjne: targi, wystawy itp.:

- jeden dzień

- każdy następny dzień

 

3000,00

2000,00

8

Wynajem sali bankietowej na terenie Stadionu Piłkarskiego

100,00

9

Hala Sportowa „Tanie Niedziele” (od godziny 8.00 – 16.00)

60,00

 

10

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup

weteranów poszkodowanych

Bezpłatnie, po okazaniu

Legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Grupa   nieskładająca się

wyłącznie  z weteranów jest

obciążana wg. cennika.           

 

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może, w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

 

 


Powrót