MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
MENU
Przerwy techniczne na pływalniach MOSiR w okresie wakacyjnym
Przerwy techniczne na pływalniach MOSiR w okresie wakacyjnym
Przerwy techniczne na pływalniach MOSiR w okresie wakacyjnym
  KALENDARZ IMPREZ
  Przerwy techniczne na pływalniach MOSiR w okresie wakacyjnym - Harmonogram

  Przerwy techniczne na Krytych Pływalniach MOSiR Kielce

  Kryta Pływalnia „ORKA” – lipiec 2022

  Kryta Pływalnia „JURAJSKA” – lipiec 2022

  Kryta Pływalnia „FOKA” – sierpień 2022

  Kryta Pływalnia „DELFIN” – sierpień 2022

  Kryta Pływalnia „MORS” – lipiec, sierpień 2022