MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
SPORTOWE PÓŁKOLONIE z mosirem - Upoważnienie do odbioru dziecka - załącznik nr 3