MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych powyżej 30 tys. euro w roku 2

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 powyżej 30 tys. euro

Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

PLAN

POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017 powyżej 30 tys. euro

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

L.P.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

1

Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

 

Roboty budowlane

Dostawa

 

Przetarg nieograniczony

 

555 000,00 zł netto

682 650,00 zł brutto

 

Styczeń

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 294/2016 Prezydenta M. Kielc

z 22.07.2016r

2

Dostawa i montaż telebimu stadionowego  o pow. 45 m2 - stadion piłkarski ul. Ściegiennego 8

 

 

Dostawa

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

243 902,43 zł netto

300 000,00 zł brutto

 

 

Marzec – kwiecień

W ramach zadania  :

Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSIR w związku z organizacją Mistrzostw Europy  U-21 w Piłce Nożnej  

3

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

607 500,00 zł netto

 747225,00 zł brutto

Październik-listopad

 

4

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

337 850,00 zł netto

392000,00 zł brutto

Październik-listopad

Vat:  8% i 23%

5

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2018

 

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

156 1000,00 zł netto

191 000,00 zł brutto

 

Październik-listopad

 

 

Kielce dnia 19.01.2017r                                Sporządził: Halina Rutyna                            Zatwierdził: Mieczysław Tomala – dyrektor MOSIR

Powrót Stron:  1