MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Praca w MOSiR

Kryta Pływalnia „Jurajska", 1/1 etatu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1,
poszukuje pracownika na stanowisko:


RATOWNIK WODNY
– w wymiarze 
1/1 etatu –

Kryta Pływalnia „Jurajska" Kielce, ul. Jurajska 7


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o pracę + CV

 2. Legitymacja ratownika wodnego

 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 4. Poświadczenie opłacanych składek za 2022 r. (może być pieczęć w legitymacji ratownika)

 5. Ważne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia)


Dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żytniej 1 (sekretariat, I piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (041) 367 67 96 wew. 17, 21.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Każde CV powinno być opatrzone zgodą kandydata na przetwarzanie jego danych przez pracodawcę w procesie rekrutacyjnym.

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
tylko na potrzeby danej rekrutacji, powinna ona brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zarówno na potrzeby danej rekrutacji ale 
także na potrzeby przyszłych rekrutacji, które odbędą się na dane stanowisko w ciągu 1 roku, wówczas klauzula powinna brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

  CV bez jednej z w/w klauzuli nie będą rozpatrywane.


Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej 1, 25-018 Kielce, zwany dalej MOSiRMOSiR prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. (041) 36 76 796, 41 36 716 wew. 12 lub za pośrednictwem e-mail: andrzej.mazur@mosir.kielce.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem rekrutacji.

 4. W zależności od rodzaju wyrażonej zgody, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby danej rekrutacji lub także na potrzeby przyszłych rekrutacji na dane stanowisko, które odbędą się w terminie 1 roku. Po tym okresie zostaną zniszczone.

 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.