KALENDARZ IMPREZ
  Aktualności
  18 września 2019, 09:28

  Kielce Biegają 2019

  Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w XI edycji biegu w ramach akcji „Kielce Biegają”, który odbędzie się w dniu 12 października 2019 r. (start o godz. 10.00 w Parku Miejskim w Kielcach).

    Trasy biegów i kategorie wiekowe uczestników:


  Trasa nr 1. - roczniki: 2009 i młodsi - dystans ok. 400 m

  Park Miejski – Start: alejka parkowa przy wejściu od ul. Jana Pawła II, meta: alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.

   

  Trasa  nr 2. - roczniki 2008-2005 -  dystans ok. 1400 m
  Park Miejski – Start:  alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – skręt w lewo – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejką parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej –  na wysokości  przejścia dla pieszych  skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica,  meta:  :alejka parkowa na wysokości muszli koncertowej.

   

  Trasa nr 3. -  roczniki: 2004-2001 -  dystans ok. 2000 m
  Park Miejski – Start: alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej) – bieg alejką parkową w stronę ul. Jana Pawła II – skręt w prawo, bieg alejką parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej – na wysokości przejścia dla pieszych – skręt w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – przecięcie ul. Solnej,  bieg wzdłuż Silnicy ścieżką rowerową do ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Sienkiewicza – bieg ul. Sienkiewicza – skręt w prawo w ul. Staszica – bieg ul. Staszica – meta:  na alejce parkowej na wysokości muszli koncertowej.

   


  Warunki uczestnictwa w biegu

  Warunki uczestnictwa w biegu w niżej podanych rocznikach:

  1.    roczniki: 2009 i młodsi

  2.    roczniki: 2008 - 2005

  3.    roczniki: 2004 - 2001

  4.    bieg open - roczniki: ukończone 18 lat

   

  ·         Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego stanowiącego załącznik do Regulaminu – do pobrania ze strony www.um.kielce.pl, www.siebiega.com lub www.mosir.kielce.pl złożenie go do dnia  07 października 2019 r.  do godz. 15.30:
  a) w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pokój 501/502 lub 503,
  b) na adresy mailowe: justyna.lukasik@um.kielce.pl, lub anna.januchta@um.kielce.pl
  lub osobiście w dniu 12.10.2019 r.  na 20 minut przed startem w danym  biegiem w Biurze Zawodów – Park Miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach.

  ·         Złożenie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

  ·         Złożenie „Oświadczenia osoby pełnoletniej  – uczestnika Biegu”  – w przypadku osób  pełnoletnich, stanowiącego załącznik do Regulaminu.


  Oświadczenia, o których mowa wyżej należy złożyć w Biurze Zawodów w dniu Biegu przy odbiorze numeru startowego. Biuro zawodów czynne od godz. 8.30

   

  Do pobrania:

  Regulamin Biegu
  Formularz Rejestrowy oraz oświadczenia-  załącznik do Regulaminu

   

  Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

    

   

  BIEG OPEN

  Warunkiem uczestnictwa w Biegu OPEN jest:

  ·         ukończenie w dniu biegu 18 lat,

  ·         wypełnienie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego do Biegu: kliknij tutaj

  ·         złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność  (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr  101, poz. 1095). Oświadczenie dostępne będzie w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru   startowego.

  Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 09 października 2019 r. lub do wyczerpania limitu uczestników 200 osób. W przypadku nie wyczerpania limitu uczestników,  Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w Biurze Zawodów w dniu Biegu.


  Trasa biegu OPEN  - osoby pełnoletnie i starsze  -  dystans ok 4300 m

  Start: Park miejski im. Stanisława Staszica alejka parkowa (na wysokości muszli koncertowej)  – bieg alejką parkową w stronę  ul. Jana Pawła II – skręt w prawo bieg alejka parkową do chodnika przy ul. Ogrodowej na wysokości przejścia dla pieszych – skręt |w prawo i bieg ścieżką rowerową do ul. Solnej – ul. Solna – skręt w prawo w ul. Staszica – ul. Staszica- skręt w lewo ul. Zamkowa – ul. Zamkowa – skręt w lewo w bramę placu zamkowego Muzeum Narodowego – teren Muzeum Narodowego – bieg ulicą obok budynku Caritasu – skręt w prawo w  ul. Czerwonego Krzyża – ul. Czerwonego Krzyża – skręt w prawo w ul. Wesoła – ul. Wesoła – skręt w lewo w ul. Mickiewicza – ul. Mickiewicza – skręt w lewo w ul. Hipoteczna – skręt w prawo ul. Przy Muzeum Zabawek – skręt w lewo w ul. Ewangelicka – skręt w lewo w ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza –  – skręt w prawo w  ul. Duża – ul. Duża – skręt w lewo płyta Rynku – bieg do ul. Leśnej – ul. Leśna – skręt w prawo w  ul. Sienkiewicza – ul. Sienkiewicza – skręt w lewo  w  ul. Paderewskiego – ul. Paderewskiego – skręt w lewo w  ul. Solna – ul. Solna – skręt w prawo do ul. Staszica – ul. Staszica, – meta: alejka parkowa przy muszli koncertowej.

   


  Dla pierwszych trzech zwycięzców Biegu w kategorii kobiet i mężczyzn  przewidziane są medale  i nagrody rzeczowe.

   

   

  Załączniki:
  Powrót