MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hala Widowiskowo Sportowa - Cennik usług

  CENNIK KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ PRZY UL. ŻYTNIEJ 1

   

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena w zł brutto/

  60 minut

  1

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

   

  130,00

  2

  Wynajem Hali na zajęcia sportowe – szkoły niepubliczne, uczelnie wyższe – boisko główne

                 100.00                      

  3

  Treningi i zajęcia   dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko główne

  70,00

  4

  Mecze ligowe   dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

  250,00/mecz

  5

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody 

  I Liga - 800 /mecz

  II Liga – 600/mecz

  III Liga –400/mecz

   

  6

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na spartakiady sportowe, sparingi, turnieje, spotkania o charakterze religijnym, imprezy studenckie, szkolne, zakładowe itp.

  250,00

   

  7

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe (koncerty, recitale, itp.), wystawy, targi, giełdy

  -  za  pierwszy  dzień

  -  za następny dzień

   

   

   

  5.000,00/dzień

  3.000,00/dzień

  8

  Imprezy artystyczne do 3 godzin z nagłośnieniem

  - każda następna

  2 000,00/ za 3 godz.

           150,00 /godz.

  9

  Wynajem sceny na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne

  50,00

  10

  Wynajęcie Sali konferencyjnej/bankietowej.

  65,00

   

  11

   

  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

  Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

   

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

     Wstecz