KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hala Widowiskowo Sportowa - Cennik usług

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31.01.2017 r.

   HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA UL. ŻYTNIA 1

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena brutto w zł

  1

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami za zajęcia sportowo-rekreacyjne

   

  110,00 /godz.

  2

  Wynajem Hali na zajęcia sportowe – szkoły niepubliczne, uczelnie wyższe – boisko główne 45 min

  65,00/godz. lekcyjna

  3

  Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko główne

   

  50,00 /godz.

  4

  Mecze ligowe grup młodzieżowych i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce

  200,00/mecz

  5

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody

  I Liga - 750 /mecz II Liga – 550/mecz III Liga –350/mecz

   

  6

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na spartakiady sportowe, sparingi, turnieje, spotkania o charakterze religijnym, imprezy studenckie, szkolne, zakładowe itp.

   

  250,00/godz.

   

  7

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe (koncerty, recitale, itp.), wystawy, targi, giełdy

  -     za  pierwszy dzień

  -     za następny dzień

   

   

  5000,00/dzień 3000,00/dzień

  8

  Impreza estradowa (koncert, recital, kabaret)

  3.100,00 -4.300,00

  9

  Imprezy artystyczne do 3 godzin z nagłośnieniem

  - każda następna

  2000,00/ za 3 godz. 150,00 /godz.

  10

  Wynajem sceny na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne

  33,00 –45,00/godz.

  11

  Wynajęcie Sali konferencyjnej/bankietowej.

  75,00 /godz.

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen
  Wstecz