KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hala Legionów - Cennik usług

  Załącznik nr 2 

         do Zarządzenia nr  242./2018

         Prezydenta  Miasta z dnia 24 czerwca 2018

   

  ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH przy ul. Leszka Drogosza

   

  1. 1.     CENNIK KORZYSTANIA z HALI LEGIONÓW

   

   

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena brutto

   

  1

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne z pełnym oświetleniem dla grup seniorskich zrzeszonych, niezrzeszonych oraz zakładów pracy -boisko główne  - / 60 min/ :

  - w godz. 700 – 1500  

  - w godz. 1500 – 2200

   

   

   

   165,00 /godz.

    215,00 /godz.

   

  2

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne z pierwszym  poziomem oświetlenia dla grup seniorskich zrzeszonych, niezrzeszonych oraz zakładów pracy  - boisko główne - / 60 min/ :

  - w godz. 700 – 1500  

  - w godz. 1500 – 2200

   

   

   

  110,00 /godz.

  165,00 /godz.

   

  3

  Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym -  boisko główne  - / 60 min/ :

   

   

  75,00

  4

  Boisko główne wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody biletowane.

   

  2.600,00 

  5

  Boisko główne wraz z szatniami i widownią hali na turniej biletowany.

  3.900,00/dzień

   

  6

  Boisko główne wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody  biletowane, transmitowane lub retransmitowane przez telewizję o zasięgu ogólnopolskim.

   

  5.400,00

   

  7

  Boisko główne wraz z szatniami i widownią hali na mecze, zawody niebiletowane.

   

  1.620,00 

  8

  Boisko główne wraz z szatniami i widownią hali na młodzieżowe i szkolne mecze lub  zawody niebiletowane.

  810,00/ dzień

  9

  Boisko główne wraz z szatniami i widownią hali na spartakiady sportowe , sparingi itp.

  270,00 / godz.

   

  10

  Boisko główne wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe (koncerty, recitale, itp.).

  -  za  pierwszy  dzień

  -  za następny dzień

   

   

  9.850,00

  6.150,00 

   

  11

  Targi, giełdy, wystawy 

  - za pierwszy dzień

  - za drugi dzień  i następne

   

  12.300,00               8.600,00

  12

  Wynajęcie sali konferencyjnej/bankietowej.

  75,00 /godz.

   

  13

  Moduł lekkoatletyczny -  grupy seniorskie zrzeszone, niezrzeszone, osoby indywidualne  oraz zakłady pracy, 1godz / 60 min/ :

  -  od 1 osoby w grupie do 12 osób

  -  od grupy pow. 12 osób

   

   

  11,00 / godz.  130,00 /godz.

   

  14

  Moduł lekkoatletyczny -   młodzieżowe oraz szkolne grupy sportowe 1godz / 60 min/ :

  -  od 1 osoby w grupie do 12 osób

  -  od grupy pow. 12 osób

   

   

  8,00 / godz.

     80,00 /godz.

  15

  Korzystanie z sauny 

  74,00 /godz.

  16

  Cena za wynajęcie 1 podestu scenicznego o wymiarach 1m x 2m

  37,00 / dzień

  18

  Cena za wynajęcie rampy oświetleniowej

  2.450,00/dzień

  19

  Opłata za wynajęcie krzeseł          / za 1 dzień  /

     2,50 /sztukę/

   

  21

  Korzystanie  z siłowni 

  -  od 1 osoby w grupie do 12 osób

  -  od grupy pow. 12 osób

   

  12,00 / godz.

    150,00 /godz.

  22

  Punkt gastronomiczny za imprezę 

  61,50

   

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

  2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może  

     w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

   

   

   

     Wstecz