MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hala Legionów - Cennik usług

  Załącznik nr 2 

                do Zarządzenia nr  432/2022

         Prezydenta  Miasta z dnia 31 października 2022 r.

   

  ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH przy ul. Leszka Drogosza 2

   

  1.  CENNIK KORZYSTANIA Z HALI  LEGIONÓW

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena w zł brutto/
  60 minut

   

  1

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy z pełnym oświetleniem:

  - w godz. 700 – 1500  

  - w godz. 1500 – 2200

   

   

  200,00 /godz.

  250,00/godz.

   

  2

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy z pierwszym  poziomem oświetlenia:

  - w godz. 700 – 1500  

  - w godz. 1500 – 2200

   

   

  150,00/godz.

  180,00/godz.

  3

  Wynajem Hali na zajęcia sportowe – szkoły niepubliczne, uczelnie wyższe – boisko główne

  120,00/godz.

  4

  Treningi i zajęcia sportowe  dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko główne

  120,00 /godz.

  5

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody  biletowane.

   

  3000,00/mecz

  6

  Mecze ligowe grup młodzieżowych i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce

  400,00/mecz

  7

  Turnieje dla grup młodzieżowych i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce

  1200,00/dzień

   

  8

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na spartakiady sportowe, sparingi, turnieje, spotkania o charakterze religijnym, imprezy studenckie, szkolne, zakładowe itp.

  300,00/godz.

   

  9

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe (koncerty, recitale, itp.), wystawy, targi, giełdy

  -  za  pierwszy  dzień

  -  za każdy następny dzień

   

   

   

  15000,00/dzień

  6000,00/dzień

  10

  Moduł lekkoatletyczny 

  130,00 /godz.

  11

  Moduł lekkoatletyczny -   dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym.

  100,00 /godz.

  12

  Wynajęcie sali konferencyjnej/ bankietowej.

  800,00 /godz.

  13

  Korzystanie z sauny 

  100,00 /godz..

  14

  Cena za wynajęcie 1 podestu scenicznego o wymiarach 1m x 2m

  35,00 / szt.

  15

  Opłata za wynajęcie krzeseł  /za 1 dzień /

  4,00 /szt.

  16

  Korzystanie  z siłowni 

  -  od 1 osoby w grupie do 12 osób

  -  od grupy pow. 12 osób

  - olimpijczycy i paraolimpijczycy, którzy podczas Igrzysk Olimpijskich reprezentowali kieleckie kluby sportowe lub urodzili się w Kielcach, za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki, wydanego przez PKOL, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących.

   

  12,00 / godz.

  150,00 / godz.

   

  1,00/ godz.

  17

  Punkt gastronomiczny na imprezę

  100,00

   

  18

   

  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

  Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

   

   

     Wstecz