MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Aktualności
  28 września 2021, 07:43

  Rusza "KONKURS - POETYCKO O MOSIRZE". Czekamy na Wasze prace!

  Zachęcamy do udziału w "KONKURSIE - POETYCKO O MOSIRZE". Liczymy na Waszą kreatywność, a na prace czekamy do 17 października.

   

  Każdy autor może zgłosić 1 wiersz, napisany dowolną techniką (maksymalnie 8 wersów). Pod uwagę będziemy brać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane. Pracę należy przesłać na email: sport@mosir.kielce.pl do 17 października 2021 roku, do godziny 20.00. 

  Każda wysłana praca (zdjęcie) powinna zawierać następujące informacje: tytuł wiersza,  imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) oraz dopisek „KONKURS – POETYCKO O MOSiRZE”.

  Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.mosir.kielce.pl i fb MOSiR. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, przyznaniu nagród i wyróżnień. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 22 października 2021 roku.  Decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

  Na trzech autorów nagrodzonych prac czekają nagrody - karnety na basen: I miejsce – 8 wejść, II – 6  wejść III – 4 wejścia. Dla pozostałych uczestników upominek niespodzianka.

  Zachęcamy do udziału w naszym konkursie. Czekamy na Wasze prace!

  Załączniki:
  Powrót