KALENDARZ IMPREZ
  Aktualności
  20 listopada 2020, 13:40

  Ważna konferencja z udziałem prezydenta Kielc i nowych władz Korony

  Cele postawione przed zarządem to przeprowadzenie audytu, restrukturyzacja i poprawienie kondycji finansowej. Ważny jest też pion sportowy - powiedział Bogdan Wenta, prezydent Kielc, podczas wideokonferencji na Suzuki Arenie.

  W czwartek odbyła się wideokonferencja prasowa nowych władz Korony Kielce z udziałem prezydenta Bogdana Wenty, Piotra Dulnika, przewodniczącego rady nadzorczej Korona S.A., Sławomira Gierady, prezesa zarządu Korona S.A., Łukasza Jabłońskiego, prokurenta w spółce Korona S.A oraz Macieja Bartoszka, trenera Korony Kielce.


  - W lipcu tego roku stanęliśmy przed trudną decyzją dotyczącą spółki Korona SA. Korona to nie tylko pierwsza drużyna, ale też młodzież oraz infrastruktura. Sytuacja latem wymagała analizy, a także natychmiastowej decyzji. Pojawiło się zagrożenie upadłości spółki i wycofania się drużyny z rozgrywek. Wspólne działania pozwoliły zachować płynność funkcjonowania spółki, a klubowi otrzymanie licencji i przystąpienie do rozgrywek Fortuna 1 Ligi. W efekcie dialogu m.in kibiców czy mediów, podjęcie decyzji przez radę miasta podczas sesji, przyjęcie uchwał o zakupie akcji i dokapitalizowanie spółki stało się faktem. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie procedury formalno-prawnej, która pozwoliła na zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji, dzięki czemu miasto stało się stuprocentowym właścicielem. Następną ważną kwestią było uporządkowanie struktury rady nadzorczej i zarządu klubu mające na celu reorganizacje spółki - mówił prezydent Bogdan Wenta.

  -Nasz klub to są zawodnicy, ale też kibice. Chcemy zapełnić kielecki stadion m.in. poprzez prostszy dostęp do biletów, rozbudowę sieci dystrybucji biletów, współpracę z legendami klubu czy marketing meczowy, aby ten dzień meczowy był świętem w Kielcach. Najbliższy cel to stworzenie mocnej drużyny, inwestycji w nią, aby nastąpił zwrot w postaci łatwiejszego dostępu do sponsorów czy zapełnienia stadionu - powiedział Piotr Dulnik, prezes rady nadzorczej Korona SA. -Chcemy zapewnić ujednolicony system szkolenia, którym będzie dowodził trener pierwszej drużyny. Problemem jest brak akademii. Długoterminowym celem jest to, aby filie akademii znalazły się w miastach województwa świętokrzyskiego. Nie mamy profesjonalnego systemu skautingu, czyli planowania rozwoju drużyny czy poszukiwania talentów. Jesteśmy po rozmowach z osobami, które mają w tym doświadczenie. W najbliższym czasie taki dział będziemy mogli utworzyć - dodał.

  -Gmina Kielce stała się większościowym akcjonariuszem, naturalną konsekwencją tego było odwołanie pana Paprockiego z funkcji członka zarządu spółki Korona SA. Takie rozwiązania będą pozwalały dalej funkcjonować klubowi. Proces rekrutacji prezesa zarządu trwa. Nie ma możliwości, żeby znaleźć prezesa, który w sposób racjonalny będzie sprawował władze w klubie, nie zapoznając się choćby ze sprawami finansów. Chodzi o wiedzę obiektywną i to jaki jest aktualny stan zobowiązań, wtedy ta osoba będzie mogła zadeklarować, że będzie sprawować tę funkcję - wyjaśnił Sławomir Gierada, prezes zarządu Korona SA.

  - Korona ma problem z rzetelnością prowadzenia finansów. Zobowiązania klubu to na ten moment 16,8 mln. Sytuacja jest bardzo trudna i wymaga wprowadzenia zdecydowanego planu naprawczego. Do klubu wpłynęła kwota blisko pięć milionów złotych z Urzędu Miasta tytułem podwyższenia kapitału zakładowego. Aktualnie zobowiązania przeterminowane wynoszą około sześć i pół miliona. Oznacza to, że ta kwota nie jest wystarczająca do uregulowania wszystkich zobowiązań. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy plan przepływów pieniężnych na dwóch poziomach funkcjonowania klubu. Jest to spłata zaległych zobowiązań i planowanie przepływów pieniężnych i spłaty w realizacji bieżącego budżetu. W tej sytuacji redukcja kosztów to kluczowa sprawa. Oszczędności na poziomie wynagrodzeń zarządu i działu administracji i marketingu oraz optymalizacja formy zatrudnienia. Musimy się skupić również na maksymalizacji przychodów. Chodzi o pozyskanie sponsorów i współpraca z mniejszymi firmami. Kolejna sprawa to zwiększenie frekwencji na trybunach. Klub ma problem z dystrybucją biletów. Chcemy być w takim momencie, aby miasto nie musiało dokapitalizować klubu, który powinien być atrakcyjny dla nowego, ewentualnego właściciela - powiedział Łukasz Jabłoński, prokurent Korona SA.  
  Powrót