KALENDARZ IMPREZ
  Aktualności
  08 maja 2020, 09:14

  Konkurs plastyczny dla dzieci do lat 10 „Mój ukochany sport”

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poprzez wykonanie pracy dowolną techniką i przesłanie zdjęcia jej na adres sport@mosir.kielce.pl do 24.05.2020 r. do godz. 20.00. Po upływie terminu zgłoszeń prace zostaną opublikowane na stronie fb MOSiR Kielce, gdzie wezmą udział w konkursie trwającym do 1.06.2020 r.


  I.  Organizator

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

  II.  Cele konkursu

  Kreatywne zorganizowanie czasu wolnego dzieciom  podczas pandemii.

  III. Warunki uczestnictwa

  Konkurs skierowany do dzieci zamieszkałych w Kielcach w wieku do lat  10.

  Tematyka prac plastycznych dotyczy wybranych dyscyplin sportowych.

  Technika prac: dowolna, wykonana samodzielnie.

  Prace indywidualne.

  IV. Kontakt

  sport@mosir.kielce.pl, nr tel.: 664 920 603

  V.  Termin i miejsce nadesłania prac

  Każda wysłana praca (zdjęcie) powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, tel. kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego oraz dopisek „KONKURS PLASTYCZNY - MOSIR”. Zdjęcie pracy winno zostać przesłane do 24.05.2020 r. do godz. 20.00 na adres: sport@mosir.kielce.pl

  VI. Wyniki

  Wszystkie zdjęcia prac zostaną opublikowane na fb  MOSiR Kielce od dnia 25.05.2020 r. do 1.06.2020 r. do godz. 9.00. 

  O wygranej decyduje największa liczba polubień pod zdjęciem opublikowanej pracy. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.mosir.kielce.pl i fb MOSiR Kielce w dniu 1.06.2020 r.

  VII. Nagrody

  Karnety na basen dla trzech prac z największą ilością like na fb.

  I - 8 wejść

  II – 6 wejść

  III – 4 wejścia

  VIII. Uwagi końcowe

  Prace niezgodne z regulaminem, nie zostaną umieszczone na fb MOSiR.

  Zdjęcia prac przechodzą na własność organizatorów.

  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

  Odbiór nagrody po uprzednim ustaleniu telefonicznym.


  RODO

  1)       Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
  z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej 1, zwany dalej MOSiR.

  2)       Dane osobowe uczestników  konkursu przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań MOSiR  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego RODO)

  3)     Pełna klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

           dostępna na stronie internetowej www.mosir.kielce.pl/  w zakładce „polityka prywatności”

  Załączniki:
  Powrót