KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hotel Stadion** - Cennik - wynajem hali sportowej

  3. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena brutto/ 60 minut 

  1

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

   

  110,00

  2

  Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym.

   

  50,00

   

  3

  Tenis ziemny:

  - 2 korty  - całe boisko główne  

  - 1 kort ½ boiska głównego

   

  110,00

  55,00

  4

  Najem mat do sportów walki

  60,00

  5

  Zajęcia sportowo – rekreacyjne  – szkoły publiczne, niepubliczne i uczelnie wyższe: boisko główne

   

  95,00

  6

  Wynajem hali na spartakiady sportowe:

  boisko główne

   

  220,00

  7

  Mecze ligowe  grup młodzieżowych   i stowarzyszeń  sportowych   

  200,00

   

  8

  Wynajem hali na cele komercyjne: targi, wystawy itp.:

  - 1 dzień,

  - 2 dni,

  - 3 dni

   

  3.100 – 4.300

  4.300 – 5.500 

  5.500 – 6.800

  9

  Najem sali konferencyjnej

  65,00

     Wstecz