MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Aktualności
  23 marca 2021, 07:25

  Wsparcie dla przedsiębiorców

  Wsparcie dla najemców dotyczy wyłącznie branży gastronomicznej i fitness i obejmuje:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach informuje, że zgodnie z Zarządzeniami nr  81/2021 i 82/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 marca 2021, w sprawie ustalenia zasad pomocy dla najemców lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii zostały doprecyzowane zasady wsparcia przedsiębiorców, którzy są  najemcami lokali użytkowych na gminnych obiektach sportowych.

  Wsparcie dla najemców  dotyczy wyłącznie branży gastronomicznej i fitness i obejmuje:

  • Możliwość wydłużenia terminu płatności (maksymalnie do 6 miesięcy), wynikających z tytułu najmu lokalu za miesiące  marzec i kwiecień  2021r.

   

  • Możliwość rozłożenia na raty (maksymalnie 12 rat) zaległości finansowych, wynikających z tytułu najmu lokalu.

   

  W celu skorzystania z odroczenia płatności czynszu należy złożyć  do Dyrektora MOSiR pisemny wniosek w terminie do dnia 10 kwietnia 2021r.

  W celu skorzystania z rozłożenia na raty należy złożyć do Dyrektora MOSiR pisemny wniosek.

  Wnioski należy pobrać ze strony www.mosir.kielce.pl  a następnie złożyć na piśmie do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach przy ul. Żytniej 1 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.kielce.pl  

  Załączniki:
  Powrót