KALENDARZ IMPREZ
  Aktualności
  19 października 2020, 14:53

  Informacja dotycząca funkcjonowania basenów MOSiR Kielce

  W dniu 9 października 2020 roku przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady korzystania m.in. z basenów. W strefach żółtych i czerwonych zawieszono ich działalność od dnia 17 października 2020 r.

  16 października 2020 r. przyjęto Rozporządzenie Rady Ministrów je zmieniające. Umożliwiło ono korzystanie z basenów osobom uprawiającym sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć lub wydarzeń sportowych, a także uczniom i studentom w ramach zajęć edukacyjnych.

  Opinia prawna pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 października 2020 r., dotycząca charakteru zajęć sportowych dopuszczonych do korzystania z basenów, wskazuje jednoznacznie, iż możemy tu mówić o każdej zorganizowanej formie aktywności ruchowej odbywającej się na basenach, a więc zarówno treningach sportowych, jak i zajęciach z nauki pływania czy aquaaerobiku. Wymogiem pozostaje ich zorganizowana forma
  i nieudostępnianie pływalni klientom indywidualnym.

  W trosce o dobro mieszkańców miasta, postanowiliśmy uruchomić baseny MOSiR dla programu powszechnej nauki pływania dla klas III, zajęć szkolnych organizowanych przez MSOS oraz szkoły niepubliczne, zajęć dla studentów, treningów i zajęć z doskonalenia umiejętności pływania realizowanych przez stowarzyszenia oraz zajęć z nauki pływania organizowanych zarówno przez MOSiR, jak i przez zarejestrowane podmioty gospodarcze oferujące tego typu usługi. Ponadto na pływalniach MOSiR w dalszym ciągu będą się odbywały zajęcia z aquaaerobiku i gimnastyki w wodzie oraz rehabilitacji.

  Mając na uwadze, iż zdecydowana większość tych zajęć odbywa się od poniedziałku do piątku oraz problemy kadrowe związane ze zwiększającą się liczbą absencji pracowników MOSiR, pływalnie będą otwarte w normalnych godzinach od poniedziałku do piątku, natomiast w weekendy będą nieczynne.

  Przypominamy, iż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. z późniejszymi zmianami, osoby indywidualne nie mogą korzystać z basenów i pływalni.


   

  Powrót