KALENDARZ IMPREZ
  Aktualności
  01 grudnia 2017, 12:46

  Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież do skorzystania z promocji mikołajkowej na wszystkich pływalniach MOSiR - 6.12.17r.

  Wejdź, sprawdź szczegóły.

  Promocja „MIKOŁAJ”

  Obowiązuje w dniu 06.12.2017 r.

  Organizator:

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce

  Miejsce obowiązywania:

  Kryta Pływalnia „DELFIN”, ul. Krakowska 2, Kielce

  Kryta Pływalnia „ORKA”, ul. Kujawska 18, Kielce

  Kryta Pływalnia „FOKA”, ul. Barwinek 31, Kielce

  Kryta Pływalnia „MORS”, ul. Marszałkowska 96, Kielce

  Kryta Pływalnia „JURAJSKA”, ul. Jurajska 7, Kielce

  Postanowienia ogólne:

  1. Promocja dostępna jest dla klientów indywidualnych.

  Uczestnictwo w promocji:

  2. Uczestnikiem Promocji mogą być osoby w wieku do lat 15.

  Zasady i przebieg promocji:

  3. Promocja uprawnia do skorzystania z jednej z wyżej wymienionych pływalni w jednym ogólnodostępnym bloku czasowym (45 minut).

  Warunkiem do bezpłatnego wejścia na basen jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.

  Postępowanie reklamacyjne:

  4. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie oraz pisemnie w siedzibie MOSiR lub bezpośrednio u Kierownika danej Pływalni.

  5. Reklamacje w formie pisemnej należy składać z dopiskiem „Promocja Mikołaj”.

  6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamacje, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  7. O wyniku reklamacji składający reklamacje zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

  Postanowienia końcowe:

  8. Korzystając z promocji w sposób przewidziany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

   

  9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mosir.kielce.pl oraz na Krytych Pływalniach objętych promocją. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na wyżej wymienionej stronie internetowej oraz Krytych Pływalniach objętych promocją. Zmiana Regulaminu nie narusza praw osób, które nabyły prawo do skorzystania z promocji przed dokonaniem zmiany.

  Załączniki:
  Powrót