- KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII - turnus 4