MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Stadion Lekkoatletyczny - Cennik usług
  1. 1.     CENNIK KORZYSTANIA ZE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 

   

   

  L.p.

  Rodzaj usługi

  Cena w zł brutto/ 60 minut

   

  1.

  Treningi sportowe na stadionie LA – grupa zorganizowana

   (od 10 osób)

   

  100,00

   

  2.

  Impreza artystyczna, estradowa itp. imprezy komercyjne

  do 3 godzin

  - każda następna godzina

   

  3.700,00

  615,00

   

  3.

   

  Zawody sportowe (1 godzina)

   

  300,00

   

  4.

  Miesięczny karnet wstępu dla 1 osoby do korzystania z szatni, siłowni i stadionu ( wydawany imiennie)

   

  200,00

   

  5.

  Siłownia: 

  - indywidualnie (1 godzina)

  - grupa zorganizowana (od 10 osób) (1 godzina)

  - olimpijczycy i paraolimpijczycy, którzy podczas Igrzysk Olimpijskich reprezentowali kieleckie kluby sportowe lub urodzili się w Kielcach, za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki, wydanego przez PKOL, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących.

   

  12,00

  100,00

   

   

  1,00

   

  6.

  Wynajem sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu na zawody lekkoatletyczne (Foto-finish)

   

  615,00/ dzień

   

  7.

   

  Wynajem 1 szatni dla zawodników

   

  10,00

   

   

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może,
  w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.  Wstecz