MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Stadion Miejski - Cennik - wynajem boiska sztucznego (boczne boisko)

  3. CENNIK KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO

  ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

   

  Cennik obowiązujący w okresie od 1 stycznia– 31 marca

   

  L.p.

  Usługa

  Cena brutto
  w zł./60 minut

  1.

  Trening dla klubów i  stowarzyszeń sportowych, grup niezrzeszonych oraz zakładów pracy.

   

  250,00

  2.

  Trening przy sztucznym oświetleniu dla klubów i  stowarzyszeń sportowych, grup niezrzeszonych oraz zakładów pracy.

   

  300,00

  3.

  Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym

  100,00

  4.

  Treningi i zajęcia sportowe przy sztucznym oświetleniu dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym.

  150,00

  5.

  Mecze, spartakiady, turnieje piłki nożnej

  Cena do negocjacji

   

  Cennik obowiązujący w okresie od 1 kwietnia – 31 grudnia

   

  L.p.

  Usługa

  Cena brutto
  w zł./60 minut

  1.

  Trening dla grup seniorskich – kluby stowarzyszenia sportowe, grupy niezrzeszone oraz zakłady pracy.

   

  200,00

  2.

  Trening przy sztucznym oświetleniu dla grup seniorskich – kluby stowarzyszenia sportowe, grupy niezrzeszone oraz zakłady pracy

   

  250,00

  3.

  Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym.

  75,00

  4.

  Treningi i zajęcia sportowe przy sztucznym oświetleniu dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym.

  120,00

  5.

  Mecze, spartakiady, turnieje piłki nożnej

  Cena do negocjacji

   

   1. Max. Ilość osób uczestniczących w zajęciach – 25.

   2. Cena obejmuje wynajem szatni i pryszniców zlokalizowanych w obiekcie przy ul.      Ściegiennego 8.

   3. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   4. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.  Wstecz