MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hala Sportowa - Warszawska - Cennik korzystania z boiska piłkarskiego

  2. CENNIK KORZYSTANIA Z BOISK PIŁKARSKICH

   

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena w zł brutto
  / 60 minut

  1

  Trening dla grup seniorskich – ekstraklasa – boisko główne

  900,00

  2.

  Trening dla grup seniorskich – kluby stowarzyszenia sportowe  - boisko główne.

   

  320,00

  3.

  Treningi  i zajęcia dla młodzieżowych klubów i organizacji sportowych, biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko boczne.

   

  110,00

  4.

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.– boisko boczne.

   

  230,00         

  5.

  Imprezy rekreacyjne, mecze, turnieje piłki nożnej,

  Cena do negocjacji

   

  1. Max. ilość osób uczestniczących w zajęciach – 25.

  2. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może,
  w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

   

   

   

   

     Wstecz